Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Carles Riba Ferrús Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Normalització de dades socials i geogràfiques. Qualitat de dades Director/a: Josep Argelich
Tribunal: President/a: Tere Alsinet Secretari/a: Josep Argelich Vocal: Jordi Planes
Suplent: Ramon Béjar
Presentació:
Data: 18 de juny de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Fernanda Florensa Ramos i Adriana Pena Mestre Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d'una aplicació per elaborar la memòria acadèmica de l'Escola Politècnica Superior (UdL) Director/a: Margarita Moltó
Tribunal: President/a: Pilar Cos Secretari/a: Margarita Moltó Vocal: Blanca Escardíbul
Suplent: Magda Valls
Presentació:
Data: 18 de juny de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS