Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

David Carrera Argilésa

Presentacio TFG

Estudiant: David Carrera Argilésa

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball Final de Grau: Estudi de resistències en tancs d'emmagatzematge tèrmic de plantes termosolars

Director/a: Luisa F. Cabeza i Jaume Gasia

Tribunal:

  • President/a: Gabriel Pérez
  • Secretari/a: Luisa F. Cabeza
  • Vocal: Gabriel Zsembinszki
  • Suplent 1: Miguel Maldonado 
  • Suplent 2: Joan Tarragona

Presentació:

  • Data: 4 de setembre de 2017
  • Hora: 12:30 h
  • Aula: 2.03 EPS