Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Ivan Salas Urrea

Presentacio TFG

Estudiant: Ivan Salas Urrea

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Grau: A cloud decision support system for sow farms

Director/a: Francesc Solsona i Jordi Mateo

Tribunal:

  • President/a: Adela Pagés
  • Secretari/a: Jordi Mateo
  • Vocal: Carlos Ansótegui
  • Suplent 1: Lluis Pla
  • Suplent 2: Francesc Gine

Presentació:

  • Data: 18 de setembre de 2017
  • Hora: 12:00 h
  • Aula: 2.01 EPS