Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Alejandro Bargués Montel

Presentacio TFG

Estudiant: Alejandro Bargués Montel

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball Final de Grau: Gestió de Qualitat de l'empresa Abarmon

Director/a: Miquel Nogués

Tribunal:

  • President/a: Marga Moltó 
  • Secretari/a: Miquel Nogués
  • Vocal: Cristian Solé 
  • Suplent 1: Martí Comellas
  • Suplent 2: Joan Roca

Presentació:

  • Data: 20 de desembre de 2017
  • Hora: 13:00 h
  • Aula: 2.01 EPS