Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Marc Alfageme Gilart

Presentacio TFG

Estudiant: Marc Alfageme Gilart

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball Final de Grau: Projecte nou industrial per l'emmagatzematge de fruita

Director/a: Ramon Grau

Tribunal:

  • President/a: Jorge Lampurlanes
  • Secretari/a: Ramon Grau
  • Vocal: Joan Monyarch
  • Suplent 1: Gabriel Szembinsky
  • Suplent 2: Rosa Maria Florensa

Presentació:

  • Data: 14 de febrer de 2018
  • Hora: 17:00 h
  • Aula: 2.01 EPS