Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Carles Farré Serra

Presentacio TFG

Estudiant: Carles Farré Serra

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball Final de Grau: Estudi de rehabilitació energètica d'un edifici residencial aplicant metodologia BIM

Director/a: Gabriel Pérez

Tribunal:

  • President/a: Cristian Solé
  • Secretari/a: Gabriel Pérez
  • Vocal: Marta Chafer
  • Suplent 1: Xavier Rodríguez
  • Suplent 2: Josep Maria Burgués

Presentació:

  • Data: 24 de maig de 2018
  • Hora: 09:00 h
  • Aula: 2.03 EPS