Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Sergio Chiné Roca

Presentacio TFG

Estudiant: Sergio Chiné Roca

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball Final de Grau: Sistema de Control y Monitorización Energética de Caldera

Director/a: Jordi Palacín

Tribunal:

  • President/a: Eduard Clotet
  • Secretari/a: Jordi Palacín
  • Vocal: David Martínez
  • Suplent 1: Marcel Tresanchez
  • Suplent 2: Tomàs Pallejà

Presentació:

  • Data: 6 de juny de 2018
  • Hora: 16:00 h
  • Aula: 2.03 EPS