Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Joel Farran Seuma

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Joel Farran Seuma

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball Final de Grau: Implementació amb LabVIEW del sistema de control distribuït d'un procés de producció de pasta de paper

Director/a: Rosa Maria Gil

Tribunal:

  • President/a: Miquel Nogués
  • Secretari/a: Rosa Maria Gil
  • Vocal: Roberto García
  • Suplent 1: Juan Manuel Gimeno
  • Suplent 2: Toni Granollers

Presentació:

  • Data: 19 de juny de 2018
  • Hora: 16:00 h
  • Aula: 2.01 EPS