Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Marc Siuraneta Borque

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Marc Siuraneta Borque

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball Final de Grau: Projecte d'una instal·lació solar fotovoltàica en un edifici

Director/a: Ramon Grau

Tribunal:

 • President/a: Marga Molt
 • Secretari/a: Ramon Grau
 • Vocal: Joan Monyarch
 • Suplent 1: Juan José Gonzalez
 • Suplent 2: José Vicente Marin

Presentació:

 • Data: 11 de juliol de 2018
 • Hora: 09:00 h
 • Aula: 2.01 EPS

Marc Pellisé Palacios

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Marc Pellisé Palacios

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball Final de Grau: Auditoria energètica de l'edifici Polivalent de la Universitat de Lleida

Director/a: Ramon Grau

Tribunal:

 • President/a: Joan Monyarch
 • Secretari/a: Ramon Grau
 • Vocal: Juan José Gonzalez
 • Suplent 1: Marga Moltó
 • Suplent 2: José Vicente Marin

Presentació:

 • Data: 11 de juliol de 2018
 • Hora: 10:00 h
 • Aula: 2.01 EPS