Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Leandro Serra Fernández

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Leandro Serra Fernández

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball Final de Grau: Sistema de control para la generación de energía a partir de biomasa.

Director/a: Juan Antonio Garriga

Tribunal:

 • President/a: Tomas Pallejà
 • Secretari/a: Juan Antonio Garriga
 • Vocal: Marcel Tresanchez
 • Suplent 1: Francisco Claria
 • Suplent 2: Josep Ribó 

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 11:00 h
 • Aula: 2.02 EPS

Joaquin Abio Atienza

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Joaquin Abio Atienza

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball Final de Grau: Estudio energético de una vivienda unifamiliar

Director/a: Daniel Chemisana

Tribunal:

 • President/a: Chryssa Lamntou
 • Secretari/a: Daniel Chemisana
 • Vocal: Alexandre Moreno
 • Suplent 1: Alejandro Solans
 • Suplent 2: Julia Marín 

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 10:30 h
 • Aula: 2.01 EPS

Jordi Casals Dalfó

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Jordi Casals Dalfó

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball Final de Grau: Sistema de control i monitorització a escala pel disseny d'una instal·lació solar

Director/a: Daniel Chemisana

Tribunal:

 • President/a: Chryssa Lamnatou
 • Secretari/a: Daniel Chemisana
 • Vocal: Alexandre Moreno
 • Suplent 1: Alejandro Solans
 • Suplent 2: Gerard Mor 

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 11:15 h
 • Aula: 2.01 EPS

Claudi Tuset Pla

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Claudi Tuset Pla

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball Final de Grau: Disseny sostenible de la xarxa hidràulica d'un habitatge

Director/a: Joan Ignasi Rosell i Montse Vilarrubí

Tribunal:

 • President/a: Jérôme Barrau
 • Secretari/a: Joan Ignasi Rosell
 • Vocal: Gerard Laguna
 • Suplent 1: Montse Vilarrubí 
 • Suplent 2: Manel Ibáñez

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 11:30 h
 • Aula: 2.13 POLIVALENT

Humbert Vallés Teixidó

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Humbert Vallés Teixidó

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Grau: Manteniment predictiu d’una bomba de calor mitjançant analítica de dades

Director/a: Jordi Planes

Tribunal:

 • President/a: Josep Argelich
 • Secretari/a: Jordi Planes
 • Vocal: Ramón Béjar
 • Suplent 1: Fernando Guirado 
 • Suplent 2: Cèsar Fernàndez

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 12:00 h
 • Aula: 0.04 CCCT

Mohamed Taybi

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Mohamed Taybi

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball Final de Grau: Anàlisi del comportament tèrmic-hidràulic d'una xarxa de refrigeració d'un microxip electrònic.

Director/a: Josep Illa

Tribunal:

 • President/a: Jérôme Barrau
 • Secretari/a: Josep Illa
 • Vocal: Joan Ignasi Rosell
 • Suplent 1: Ferran Badia
 • Suplent 2: Daniel Chemisana

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 12:30 h
 • Aula: 2.01 EPS

Oscar Pueyo Torres

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Oscar Pueyo Torres

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball Final de Grau: Control d'un motor pas a pas per tal de minimitzar el consum energètic

Director/a: Tomàs Pallejà

Tribunal:

 • President/a: Marcel Tresanchez
 • Secretari/a: Tomàs Pallejà
 • Vocal: Jordi Palacín
 • Suplent 1: Eduard Clotet
 • Suplent 2: David Martinez 

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 16:00 h
 • Aula: 2.03 EPS

Ruben Belmonte Lanzas

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Ruben Belmonte Lanzas

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Grau: XCAC: Diseño y proceso de implementación de cambio

Director/a: Jordi Planes

Tribunal:

 • President/a: Ramón Béjar
 • Secretari/a: Jordi Planes
 • Vocal: Fernando Guirado
 • Suplent 1: Jordi Argelich
 • Suplent 2: Cesar Fernàndez

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 16:00 h
 • Aula: 2.01 EPS

Jorge Camí Cambra

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Jorge Camí Cambra

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball Final de Grau: Implementación de un controlador y progrmación de un PLC para el funcionamiento de un camión de lodos

Director/a: Tomàs Pallejà

Tribunal:

 • President/a: Marcel Tresanchez
 • Secretari/a: Tomàs Pallejà
 • Vocal: Eduard Clotet
 • Suplent 1: Jordi Palacin
 • Suplent 2: David Martinez 

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 17:20 h
 • Aula: 2.03 EPS

Jordi Onrubia Palacios

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Jordi Onrubia Palacios

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Grau: Applying Deep-Learning Techniques to Parallel Processes Scheduling within Heterogeneous Distributed Computational Environments

Director/a: Fernando Guirado i Josep L. Lérida

Tribunal:

 • President/a: Jordi Planes
 • Secretari/a: Fernando Guirado
 • Vocal: Josep Argelich
 • Suplent 1: Concepció Roig
 • Suplent 2: Fernando Cores

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 17:30 h
 • Aula: 2.01 EPS

Josep Peiró Cardet

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Josep Peiró Cardet

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball Final de Grau: Automatització d’una cèl·lula robotitzada per a enduriment de peces cílindriques

Director/a: Marcel Tresanchez

Tribunal:

 • President/a: Tomàs Pallejà
 • Secretari/a: Marcel Tresanchez
 • Vocal: Jordi Palacín
 • Suplent 1: David Martinez
 • Suplent 2: Javier Moreno

Presentació:

 • Data: 14 de setembre de 2018
 • Hora: 18:00 h
 • Aula: 2.03 EPS