Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Edgard Màrquez Nadal

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Edgard Màrquez Nadal 

Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Títol de Treball Final de Grau: Estudi de la construcció industrialitzada d'una coberta per campanar d'esglèsia de comarques de muntanya.

Director/a: Miquel Mateus i Josep Gasia

Tribunal:

  • President/a: Carles Labernia
  • Secretari/a: Josep Justo
  • Vocal: Josep Gasia
  • Suplent 1: Josep Ramon Castro
  • Suplent 2: Josep Coll

Presentació:

  • Data: 20 de març de 2019
  • Hora: 18:00 h
  • Aula: 2.01 EPS