Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Adrià Bonjorn Cervera

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Adrià Bonjorn Cervera

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball Final de Grau: Sistema dinàmic PCM en parets

Director/a: Alvaro de Gracia

Tribunal:

 • President/a: Martí Comellas
 • Secretari/a: Alvaro de Gracia
 • Vocal: Joan Tarragona
 • Suplent 1: Gabriel Zsembinszki
 • Suplent 2: Jose Miguel Maldonado

Presentació:

 • Data: 18 de juliol de 2019
 • Hora: 09:30 h
 • Aula: 2.03 EPS

Francisco Lorenzo Martínez [Campus Igualada]

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Francisco Lorenzo Martínez

Titulació: Grau en Enginyeria Química

Títol de Treball Final de Grau: Estudi de la viabilitat d'un sistema fotovoltaic i eòlic per al subministrament elèctric d'una casa aïllada de la xarxa.

Director/a: Daniel Arumi i Bernat Esteban

Tribunal:

 • President/a: Rita Puig
 • Secretari/a: Bernat Esteban
 • Vocal: Miquel Solé
 • Suplent 1: Esther Bartolí 
 • Suplent 2: Joan Francesc Martí 

Presentació:

 • Data: 18 de juliol de 2019
 • Hora: 10:00 h
 • Aula: 02

Cristian Razvan Olariu

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Cristian Razvan Olariu

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Grau: Diseño e implementación de una aplicación web en Angular 7 y Node.js

Director/a: Francesc Sebé

Tribunal:

 • President/a: Josep Argelich
 • Secretari/a: Francesc Sebé
 • Vocal: Fernando Cores  
 • Suplent 1:Jordi Planes  
 • Suplent 2:Nacho López

Presentació:

 • Data: 18 de juliol de 2019
 • Hora: 11:00 h
 • Aula: 2.03 EPS

Roger Riba Llopart [Campus Igualada]

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Roger Riba Llopart

Titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Títol de Treball Final de Grau: Avaluació energètica i de sostenibilitat d'habitatges

Director/a: Miquel Solé

Tribunal:

 • President/a: Grau Baquero
 • Secretari/a: Miquel Solé
 • Vocal: Xavier Albareda 
 • Suplent 1: Rita Puig
 • Suplent 2: Bernat Esteban

Presentació:

 • Data: 18 de juliol de 2019
 • Hora: 12:00 h
 • Aula: 02