Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Adrià Aceret Farre Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi i millora de l'eficiència energètica d'una vivenda unifamiliar Director/a: Ramon Grau
Tribunal: President/a: Daniel Chemisana Secretari/a: Ramon Grau Vocal: Josep V. Marín
Suplent 1: Miquel Carrera
Suplent 2: Gabriel Pérez
Suplent 3: Josep Illa
Presentació:
Data: 30 de gener de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 1.04  EPS