Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: David Zoriguel Azabal Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitación de vivienda plurifamiliar medianera Director/a: Josep Justo
Tribunal: President/a: Josep Gasia Secretari/a: Josep Justo Vocal: Maite Grau
Suplent 1: Josep Coll
Suplent 2: Gabriel Pérez
Suplent 3: Eduard Gregorio
Presentació:
Data: 5 de febrer de 2015
Hora: 15:00 h
Aula: 2.01  EPS