Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Alexandre Mas Escarp Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Estudi comparatiu de diferents sistemes d'aïllament tèrmic en cambra d'aire: estudi d'un cas concreta Lleida i extensió a diferents zones climàtiques Director/a: Jérôme Barrau
Tribunal: President/a: Jérôme Barrau Secretari/a: Joan I. Rosell Vocal: Jesús Arribas
Suplent 1: Sara Riera
Suplent 2: Josep Illa
Suplent 3: Josep Mayós
Presentació:
Data: 5 de març de 2015
Hora: 12:00 h
Aula: 0.01 CREA