Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Àlvaro Fernández Vilella Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Obra civil. Compactadores. Estudi d'un sistema de seguretat per evitar atropellaments Director/a: Josep F. Colell i Ricard Chetrit Tribunal:
President/a: Francisco Clarià
Secretari/a: Josep F. Colell
Vocal: Juan A. Garriga
Suplent 1: José S. Millan
Suplent 2: Jordi Palacín
Suplent 3: Marga Moltó
Presentació:
Data: 23 de juny de 2015
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS