Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Miriam Ganyà Bustamante Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Projecte d'instal·lació d'aigua calenta sanitària mitjançant col·lectors tèrmics, climatització i domòtica de dos blocs d'habitatges unifamiliars Director/a: Ramon Grau Tribunal:
President/a: Gabriel Zsembinszki
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Joan Monyarch
Suplent 1: Miquel Nogués
Suplent 2: Juan J. González
Suplent 3: Gabriel Pérez
Presentació:
Data: 29 de juny de 2015
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Adrià Vall-llaura Salas Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: CFiT. Plataforma de Control de Flota i Treballadors Director/a: Montse Sendín i Toni Granollers Tribunal:
President/a: Roberto García
Secretari/a: Montse Sendín
Vocal: Sergio Sayago
Suplent 1: Juan M. Gimeno
Suplent 2: Rosa M. Gil
Suplent 3: Marta Oliva
Presentació:
Data: 29 de juny de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 0.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Martínez Pique Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Títol de Treball/Projecte: Control de servomotors mitjançant un microcontrolador ARM Director/a: Jordi Palacín Tribunal:
President/a: Marcel Tresánchez
Secretari/a: Jordi Palacín
Vocal: Dani Martínez
Suplent 1: Eduard Clotet
Suplent 2: Javier Moreno
Suplent 3: Francesc Clarià
Presentació:
Data: 29 de juny de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Joan Portillo Gil Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Projecte d'instal·lacions eficients d'un restaurant Director/a: Ramon Grau Tribunal:
President/a: Joan Monyarch
Secretari/a: Juan J. González
Vocal: Ramon Grau
Suplent 1: Javier Bradineras
Suplent 2: Gabriel Zsembinszki
Suplent 3: Daniel Chemisana
Presentació:
Data: 29 de juny de 2015
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Víctor Coll Llovera Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Auditoria energètica d'un edifici aïllat destinat a escola pública de primaria i disseny d'instal·lació de calefacció i ACS amb plaques solars tèrmiques Director/a: Ramon Grau Tribunal:
President/a: Juan J. González
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Gerard Ferre
Suplent 1: Josep Gasia
Suplent 2: Daniel Chemisana
Suplent 3: Joan Monyarch
Presentació:
Data: 29 de juny de 2015
Hora: 12'300 h
Aula: 2.03 EPS