Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Dídac Semente Hernández Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Aprenentatge automàtic de relacions entre textos mitjançant suport_vector
Director/a: Ramon Béjar Tribunal:
President/a: Ramon Béjar
Secretari/a: Jordi Planes
Vocal: Josep Argelich
Suplent 1: Carles Mateu
Suplent 2: César Fernández
Suplent 3: Tere Alsinet
Presentació:
Data: 9 de juliol de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jorge Dieste Liso Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Rehabilitación de vivienda Director/a: Josep Coll Miró Tribunal:
President/a: Xavier Rodríguez
Secretari/a: Eduard Gregorio
Vocal: Josep M. Burgués
Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Gabriel Pérez
Presentació:
Data: 9 de juliol de 2015
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Laia Martínez Saureu Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació integral d'un edifici del centre històric de Lleida
Director/a: Josep Justo i Josep Coll Tribunal:
President/a: Xavier Rodríguez
Secretari/a: Eduard Gregorio
Vocal: Josep M. Burgués
Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Gabriel Pérez
Presentació:
Data: 9 de juliol de 2015
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS