Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Eduard Uribe Aixalà Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació i canvi d'ús a Residència Geriàtrica Director/a: Lluís Pueyo Tribunal:
President/a: Javier Lujan
Secretari/a: Lluís Pueyo
Vocal: Julià Coma
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Xavier Rodríguez
Suplent 3: Eduard Gregorio
Presentació:
Data: 16 de juliol de 2015
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Aura Roca Gayete Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació i canvi d'ús a estudi gravació musical amb allotjament de l'habitatge unifamiliar aïllat la Roca Director/a: Jérôme Barrau Tribunal:
President/a: Jérôme Barrau
Secretari/a: Joan I. Rosell
Vocal: Sara Riera
Suplent 1: Carles Labernia
Suplent 2: Jordi Bergadà
Suplent 3: Xavier F. Rodríguez
Presentació:
Data: 16 de juliol de 2015
Hora: 12:00 h
Aula: 0.01 CREA