Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Marc Merino Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació de l'edifici Lluís Vives del complex educatiu de Tarragona Director/a: Cristian Solé Tribunal:
President/a: Xavier Rodríguez
Secretari/a: Cristian Solé
Vocal: Maite Grau
Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Lídia Rincón
Presentació:
Data: 3 de Setembre de 2015
Hora: 09:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Sapés Planas Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: FingerScanner: Embedding a Fingerprint Scanner in a Raspberry Pi Director/a: Francesc Solsona Tribunal:
President/a: Fernando Cores
Secretari/a: Francesc Solsona
Vocal: Jordi Mateo
Suplent 1: Francesc Giné
Suplent 2: Concepció Roig
Suplent 3: Josep L. Lérida
Presentació:
Data: 3 de Setembre de 2015
Hora: 17:00 h
Aula: 2.03 EPS