Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ana Isabel Martín Mas Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació i ampliació d'una vivenda unifamiliar aïllada al carrer Joaquim Costa, núm. 14 de Castillonroy (Osca) Director/a: Josep R. Castro Tribunal:
President/a: Josep R. Castro
Secretari/a: Josep M. Iglesias
Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Javier Bradineras
Suplent 2: Josep Gassia
Suplent 3: Lídia Rincón
Presentació:
Data: 10 de Setembre de 2015
Hora: 11:30 h
Aula: 2.02 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Àngel Buil Ambau Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: Maneig de l'obesitat i la diabetis mitjançant una aplicació gamificada Director/a: Rosa M. Gil Tribunal:
President/a: Juan M. Gimeno
Secretari/a: Rosa M. Gil
Vocal: Roberto García
Suplent 1: Toni Granollers
Suplent 2: Marta Oliva
Suplent 3: Montse Sendín
Presentació:
Data: 10 de Setembre de 2015
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Natalia Ciocotisan Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Proyecto de rehabilitación integral de una vivienda unifamiliar en Lárrede (Huesca) Director/a: Josep R. Castro Tribunal:
President/a: Josep R. Castro
Secretari/a: Josep M. Iglesias
Vocal: Xavier Rodríguez
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Javier Bradineras
Suplent 3: Josep Gasia
Presentació:
Data: 10 de Setembre de 2015
Hora: 13:00 h
Aula: 2.02 POLIVALENT