Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Joel Nadal Bach Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Disseny d'uns instal·lació frigorífica d'un supermercat ubicat a Tàrrega (Lleida) Director/a: Ramon Grau Tribunal:
President/a: Joan Monyarch
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Josep V. Marín
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Joan I. Rosell
Suplent 3: Daniel Chemisana
Presentació:
Data: 14 de setembre de 2015
Hora: 08:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Anton M. Urrea Cama Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: Creació d'una pàgina web per a la gestió d'una organització de natació mitjançant Spring framework Director/a: Roberto García Tribunal:
President/a: Juan M. Gimeno
Secretari/a: Roberto García
Vocal: Jordi Virgili
Suplent 1: Rosa M. Gil
Suplent 2: Toni Granollers
Suplent 3: Montse Sendín
Presentació:
Data: 14 de setembre de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Manel Roca Ibarz Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Estudi de l'eficiència energètica entre un sistema de climatització convencional i un per geotèrmia de baixa temperatura Director/a: Ingrid Martorell Tribunal:
President/a: Gabriel Zsembinszki
Secretari/a: Ingrid Martorell
Vocal: Laia Miró
Suplent 1: Marc Medrano
Suplent 2: Sergi Vall
Suplent 3: Aran Solé
Presentació:
Data: 14 de setembre de 2015
Hora: 11:15 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Alejandro Solans Barón Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Títol de Treball/Projecte: Sistema d'adquisición de datos portátil para la generación de nubes de puntos 3D georeferenciadas a partir de un sensor LIDAR 2D Director/a: Alexandre Escolà i Jordi Palacín Tribunal:
President/a: Francisco Clarià
Secretari/a: Alexandre Escolà
Vocal: Marcel Tresánchez
Suplent 1: Jesús Pomar
Suplent 2: Jordi Palacín
Suplent 3: Joan Ramon Rosell
Presentació:
Data: 14 de Setembre de 2015
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i ProjectesEstudiant: Marc Grau Silva Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Disseny de les instal·lacions de baixa tensió i protecció contra incendis en un taller mecànic Director/a: Ramon Grau Tribunal:
President/a: Juanjo González
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Laia Miró
Suplent 1: Joaquim Romaní
Suplent 2: Ruben Grau
Suplent 3: Josep V. Marín
Presentació:
Data: 14 de Setembre de 2015
Hora: 16:30 h
Aula: 2.01 POLIVALENT