Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Alexandre Berenguer Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació d'un habitatge unifamiliar aïllat Director/a: Cristian Solé Tribunal:
President/a: Gabriel Pérez
Secretari/a: Cristian Solé
Vocal: Lídia Rincón
Suplent 1: Maite Grau
Suplent 2: Julià Coma
Suplent 3: Jêróme Barrau
Presentació:
Data: 16 de setembre de 2015
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Sergi Nadal Solé Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Compendi d'actuacions al sector del Castell de Tàrrega Director/a: Lluís Pueyo Tribunal:
President/a: Carles Labèrnia
Secretari/a: Lluís Pueyo
Vocal: Maite Grau
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació:
Data: 16 de setembre de 2015
Hora: 10:45 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Maria Teresa Chavalera Crisol Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Adequació de PB per restaurant en edifici amb restes arqueològiques Director/a: Carles Labèrnia Tribunal:
President/a: Miquel Mateus
Secretari/a: Carles Labèrnia
Vocal: Maite Grau
Suplent 1: Francisco Sáenz
Suplent 2: Miquel I. Latorre
Suplent 3: Bernat Lara
Presentació:
Data: 16 de setembre de 2015
Hora: 12:30 h
Aula: 0.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Rivero Zapata Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació d'inmoble entre mitgeres per a promoció d'un edifici plurifamiliar a Lleida Director/a: Josep M. Burgués Tribunal:
President/a: Gabriel Pérez
Secretari/a: Xavier Rodríguez
Vocal: Josep M. Burgués
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Lídia Rincón
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació:
Data: 16 de setembre de 2015
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS