Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Marta Torrelles Castañon Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Aixecament i reforma d'un habitatge plurifamiliar a unifamiliar Director/a: Xavier Rodríguez Tribunal:
President/a: Xavier Rodríguez
Secretari/a: Maite Grau
Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Josep M. Burgués
Suplent 2: Eduard Gregorio
Presentació:
Data: 29 d'abril de 2016
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS