Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Roger Torra Viladegut Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: Estudi de l'estat de l'art del framework angular JS i desenvolupament d'un assistent per a la creació d'aplicacions angular JS Director/a: Roberto García Tribunal:
President/a: Juan M. Gimeno
Secretari/a: Roberto García
Vocal: Jordi Virgili
Suplent 1: Rosa M. Gil
Suplent 2: Toni Granollers
Presentació:
Data: 22 de juny de 2016
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS