Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Eloi Buisàn Mayos Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'un videojoc de plataformes 2D amb Unity Director/a: Francesc Sebé Tribunal:
President/a: Fernando Cores
Secretari/a: Francesc Sebé
Vocal: Jordi Pujolàs
Suplent 1: Magda Valls
Suplent 2: Josep Conde
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2016
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 EPS