Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Laia Roca Pascual Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: "Cargotectura" comparativa entre edificació tradicional i edificació amb contenidors marítims Director/a: Xavier F. Rodríguez Tribunal:
President/a: Gabriel Pérez
Secretari/a: Xavier F. Rodríguez
Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Josep M. Burgués
Suplent 2: Maite Grau
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2016
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Jordi Escolà Soldevila Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Pla d'operacions d'una empresa d'importació, muntatge i venda d'ulleres de sol. Pla d'empresa Director/a: Rosa M. Florensa Tribunal:
President/a: Alba Cabiscol
Secretari/a: Margarida Moltó
Vocal: Rosa M. Florensa
Suplent 1: Antoni Colom
Suplent 2: Ferran Badia
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2016
Hora: 14:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Joel Iván Lara Orellana Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Millora en el sistema de Cross Docking d'un operador logístic Director/a: Rosa M. Florensa Tribunal:
President/a: Alba Cabiscol
Secretari/a: Margarida Moltó
Vocal: Rosa M. Florensa
Suplent 1: Antoni Colom
Suplent 2: Ferran Badia
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2016
Hora: 15:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Héctor Lara Orellana Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Estudi de temps i proposta de millores en l'àrea de logística d'establiments Viena Director/a: Rosa M. Florensa Tribunal:
President/a: Margarida Moltó
Secretari/a: Alba Cabiscol
Vocal: Rosa M. Florensa
Suplent 1: Antoni Colom
Suplent 2: Ferran Badia
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2016
Hora: 16:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Gerard Salazar Cases Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Estudi dels sistemes de conservació de façanes per a obres de rehabilitació en edificis catalogats Director/a: Gabriel Pérez i Hèctor Roger Tribunal:
President/a: Xavier Rodríguez
Secretari/a: Gabriel Pérez
Vocal: Josep M. Burgués
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Margarida Moltó
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2016
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Enrique Vicente Lailla Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Diseño e implementación de un proceso de mejora continua para el aumento de la flexibilidad y capacidad en una linia de envasado alimentaria Director/a: Rosa M. Florensa Tribunal:
President/a: Alba Cabiscol
Secretari/a: Margarida Moltó
Vocal: Rosa M. Florensa
Suplent 1: Antoni Colom
Suplent 2: F erran Badia
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2016
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS