Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Irene Grau Freixes Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Estudi, diagnosi i actuació en estructura de fusta i elements singulars a Ca l'Aleu Director/a: Carles Labernia Tribunal:
President/a: Eduard Gregorio
Secretari/a: Lídia Rincón
Vocal: Carles Labernia
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Maite Grau
Presentació:
Data: 9 de setembre de 2016
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Oscar Forradellas Conte Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'un dispositiu d'avaluació de la qualitat del cel per al control de la contaminació lumínica Director/a: Fernando Guirado Tribunal:
President/a: Josep Argelich
Secretari/a: Fernando Guirado
Vocal: Juan A. Garriga
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Josep L. Lérida
Presentació:
Data: 9 de setembre de 2016
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS