Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Iván Rey Torrente Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Instalación de una planta de trigeneración aplicada a una linia de zumos de naranja Director/a: Marc Medrano Tribunal:
President/a: Cristian Solé
Secretari/a: Marc Medrano
Vocal: Sergi Vall
Suplent 1: Ingrid Martorell
Suplent 2: Martí Comellas
Suplent 3: Albert Castell
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2016
Hora: 10:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Fernando Robles López Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Varias instalaciones de una vivienda unifamiliar con CYPE Director/a: Marc Medrano Tribunal:
President/a: Josep Marín
Secretari/a: Marc Medrano
Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Ingrid Martorell
Suplent 2: Lídia Rincón
Suplent 3: Sergi Vall
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2016
Hora: 11:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Andreu Cancet Sánchez Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una pròtesi de membre superior amb control microelèctric Director/a: Miquel Nogués i Rosa Gil Tribunal:
President/a: Jesús Pomar
Secretari/a: Miquel Nogués
Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Joan Roca
Suplent 2: Martí Comellas
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2016
Hora: 12:00 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Miquel Àngel Pérez Pérez Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Fabricació d'un soldador de joier que funcioni amb hidrogen. Producció d'hidrogen per mitjà d'electròlisi de l'aigua Director/a: Ingrid Martorell i Marc Medrano Tribunal:
President/a: Miquel Nogués
Secretari/a: Marc Medrano
Vocal: Josep Marín
Suplent 1: Ingrid Martorell
Suplent 2: Lídia Rincón
Suplent 2: Sergi Vall
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2016
Hora: 12:45 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Natàlia Serres Margalida Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Estudi d'habitatges modulars prefabricats de fusta, passius i autosuficients Director/a: Carles Labèrnia Tribunal:
President/a: Natàlia Aldaz
Secretari/a: Carles Labèrnia
Vocal: Maite Grau
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Lídia Rincón
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2016
Hora: 16:00 h
Aula: 2.12 Polivalent
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Jaume Borràs Bonet Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Instal·lacions de climatització, ventilació i contraincendis per a local destinat a mútua Director/a: Ramon Grau Tribunal:
President/a: Miquel Nogués
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Juan J. González
Suplent 1: Gerard Ferrer
Suplent 2: Margarida Moltó
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2016
Hora: 18:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Marc Masip Vidal Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Títol de Treball/Projecte: Sistema fotovoltaic d'autoconsum d'una fàbrica de pinsos i granges annexes Director/a: Ramon Grau Tribunal:
President/a: Miquel Nogués
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Juan J. González
Suplent 1: Jesús Pomar
Suplent 2: Josep Argelich
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2016
Hora: 19:00 h
Aula: 2.01 EPS