Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Marc Cabós i Guillermo Gracia Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: Web Scraping automatitzada Director/a: Francesc Solsona Tribunal:
President/a: Concepció Roig
Secretari/a: Francesc Solsona
Vocal: Fernando Guirado
Suplent 1: Fernando Cores
Suplent 2: Jordi Mateo
Presentació:
Data: 19 de setembre de 2016
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Ramon Vilella Pijuan Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Pla de millora d'un taller mecànic Director/a: Rosa Florensa Tribunal:
President/a: Margarita Moltó
Secretari/a: Alba Cabiscol
Vocal: Rosa Florensa
Suplent 1: Antonio Colom
Suplent 2: Pilar Cos
Presentació:
Data: 19 de setembre de 2016
Hora: 16:00 h
Aula: 2.01 EPS