Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jordi Gomis Treig Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Auditoria energètica i simulació d'una vivenda dins el programa d'estalvi energètic als habitatges Director/a: Íngrid Martorell Tribunal:
President/a: Cristian Solé
Secretari/a: Íngrid Martorell
Vocal: Elisenda Pardell
Suplent 1: Marc Medrano
Suplent 2: Sergi Vall
Presentació:
Data: 23 de febrer de 2017
Hora: 10:30 h
Aula: 2.01 EPS