Matriculació. CAE avançat amb PRO/ENGINEER

Informació de l'esdeveniment
Inici:
proe2001_02

CAE avançat amb PRO/ENGINEER (febrer 2012 - maig 2012) Curs reconegut amb 4,5 crèdits de lliure elecció

Inici de classes 16 de febrer 2012 Coordinador i professorat
Miquel Nogués Aymamí Professor de la UdL. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial (DIEI)
Informació i Inscripcions - Personalment a la secretaria del departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial (Despatx 2.22 EPS) - Període d'inscripció: del 6 al 14 de febrer de 2012 en horari d'atenció de secretaria ( de 10:30 a 13:30) - Preu: 90 € - Places: 30 Objectius i continguts Introduir a l'alumne en el disseny mecànic mitjançant el modelat paramètric de sòlids en 3D.
  1. Ensamblatge de compoments en conjunts per formar mecanismes
  2. Disseny de conjunts segons el procés TOP-DOWN
  3. Optimització i anàlisi de sensibilitat
  4. Anàlisis cinemàtic i dinàmic de mecanismes
  5. Anàlisis estructural amb elements finits
  6. Anàlisis tèrmic amb elements finits

Metodologia Sessions pràctiques a l'aula amb ordinadors, prèvia introducció dels conceptes a desenvolupar en cada sessió per part del professorat. Desenvolupament d'un projecte de disseny mecànic. L'examen  consistirà en avaluar el projecte de disseny mecànic realitzat al llarg del desenvolupament de l'activitat. Lloc, hora i dia d'inici de les classes Les classes es realitzaran al laboratori L4 (aula 0.08) de l'Escola Politècnica Superior Tots els dijous a partir del dia 16 de febrer de 11:00 a les 14:00