Presentació Mobilitat. VIA University College

Informació de l'esdeveniment
Inici:

El proper dimarts 16 de març, el professor de la VIA university College, Randi Warncke Nissen,  visita l'Escola Politècnica Superior per donar a conèixer aquesta universitat danesa i els seus programes de mobilitat vinculats amb l'EPS.

La xerrada s'organitzarà en dos grups, un vinculat a les titulacions d'informàtica i l'altre vinculat a les d'industrials i edificació. En concret,  l'horari de la presentació és:

ETIG i ETIS, a les 11:10h a l'aula 0.04 ETIM i GEE, a les 10:00h a l'aula 0.01

Per tal de facilitar a tot l'alumnat de 1r i 2n curs l'assistència a aquesta presentació, les classes que es vegin afectades per l'horari es podran recuperar el proper 18 de març (dijous) de 12 a 13h, en la mateixa aula assignada normalment a l'assignatura (menys  l'assignatura de càlcul d'ETIG que, en lloc de l'aula 0.04,  es realitzarà a l'aula L4)

VIA UniversityUdL-EPS