Presentació del Centre Tecnològic EURECAT- LLEIDA

Informació de l'esdeveniment
Inici:

El proper 9 de març tindrà lloc la presentació d'EURECAT-Lleida al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. En aquest acte, es presentaran les línies de treball i l'estratègia d'EURECAT i els objectius d'EURECAT-Lleida. Aquesta nova unitat tindrà la seva seu al Parc i donarà servei a les empreses i entitats de tots els sectors, però amb preferència del sector Agroalimentari. En particular, es presentarà el laboratori de maquinària agrícola i la plataforma Agritech BIG DATA.

EURECAT és un centre tecnològic que ofereix un ampli ventall de possibilitats per a definir projectes de transferència. Per tant, la posta en marxa d'EURECAT-Lleida és una oportunitat per als grups de recerca de la UdL que necessitin col·laboradors tecnològics en els seus projectes.

Esteu tots convidat a assistir per tal de prendre contacte amb aquestes iniciatives de cara a posar en marxa projectes d'innovació en el vostre àmbit:

Lloc: Sala d'actes de l'edifici CEDICO Parc Científic i Tecnològic
 
Agroalimentari de Lleida
 
Hora: 10:30 - 12:00
 
Dia: 9 de març de 2017