Quart Symposium on planar vector fields

Informació de l'esdeveniment
Inici:

CARTELLdef

Del 5 al 9 de setembre de 2016 l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida acollirà la quarta edició del SYMPOSIUM ON PLANAR VECTOR FIELDS, que va iniciar-se a Lleida el novembre de 1996 i que, en aquesta quarta edició organitzen els professors del Departament de Matemàtica de la UdL, Isaac García, Jaume Giné, Maite Grau i Susanna Maza.

L'interès principal del Simposi és la teoria qualitativa dels camps de vectors plans i temes relacionats, com l'anàlisi de bifurcació, cicles límit, conjunts diaris de carrera, singularitats, desingularizació, algebraiques corbes invariants, integrabilitat, centre - focus de problemes, centres de isòcrones, mapes de l'època, la ciclicitat finita, foliacions, etc. Amb el doble l'objectiu d'examinar els progressos realitzats en aquest camp recent i explorar noves direccions.

Totes les conferències duraran una hora i s'impartiran en anglès d'acord al següent programa:

programa symposium

Els ponents convidats confirmats al simposi són:

ponents confirmats