Seminari del Centre de Recerca INSPIRES. Microsystems for energy harvesting and portable power generation

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Poden les tecnologies dels sistemes microelectromecànics

El proper dijous 10 de gener, a les 15h, a la Sala de Graus de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida es durà a terme un Seminari del Centre de Recerca INSPIRES, on s'hi desenvoluparà la xerrada:

"Microsystems for energy harvesting and portable power generation" a càrrec del Dr. Luc G Fréchette.

Poden les tecnologies dels sistemes microelectromecànics (MEMS) oferir una solució alternativa a les bateries tradicionals per fer front als desafiaments de l'energia distribuïda?

La presentació abordarà aquesta qüestió discutint l'estat de la recerca en MEMS per a la generació d'energia, centrant-se en els treballs sobre conversions tèrmiques, químiques i mecàniques a petita escala. Els sistemes i tecnologies de microturbines seran presentats en el context de l'aprofitament de l'energia tèrmica residual dels gasos d'escapament d'automòbils o de processos industrials. Un enfocament presentat serà el dels cicles de potencia de vapor de Rankine, que implementa les turbomàquines, els coixinets i altres components damunt d'un xip utilitzant les tecnologies MEMS. Les micro-cèl·lules de combustible també seran tractades, per a la generació de potencia des d'una font d'energia emmagatzemada, com a element substitutiu de les bateries. Finalment, la recuperació de l'energia de vibració, mitjançant l'ús de ressonadors piezoelèctrics serà presentada com a possible font d'energia per a sensors sense cables.

Dr Luc G. Fréchette posseeix la Càtedra d'Investigació de Canadà en microfluídica i MEMS per a la generació de potencia, i és professor de la Université de Sherbrooke (Canadà). La seva àrea d'especialització són els sistemes microelectromecànics (MEMS) amb èmfasi en la tèrmica, química i aplicacions de fluids de detecció, actuació i generació de potencia. Ha obtingut el seu doctorat en el MIT l'any 2000 per al seu treball sobre el disseny i la fabricació de microsistemes de conversió d'energia basats en les tecnologies MEMS.