Sessió Informativa. TFC i blocs d'optativitat de 3er

Informació de l'esdeveniment
Inici:

La direcció de l'Escola Politècnica Superior, mitjançant el cap d'estudis de les titulacions d'Informàtica, convoca una Sessió informativa adreçada als estudiants que estan actualment cursant el 2on curs d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes sobre:

TFC i l'oferta dels blocs d'optativitat de 3er per les titulacions d'ETIG i d'ETIS

Dia: Dijous 6 de maig de 2010 Hora: a les 12:00 Lloc: Sala de Graus

UdL-EPS