Tallers .NET

Informació de l'esdeveniment
Inici:

udl-eps

Des de lleida dotnetclub us presenten els tallers d'aquest any  i  us expliquen com podeu fer la inscripció  i obtindre, aprenent, un crèdit de lliure elecció.

Aquest és el calendari inclòs dins del crèdit:

Dijous 28 d'octubre 2010 de 12:00 a 14:00h - Laboratori L5, Aula -1.01 EPS
Desenvolupament de software en Visual Studio 2010: S'explicarán les novetats del nou entorn de desenvolupament, es donará una introducció a C# i a l'arquitectura segons domini de l'aplicació.
Dijous 18 de novembre 2010 de 12:00 a 14:00h - Laboratori L5, Aula -1.01 EPS
SQL Server com a gestor de bases de dades: S'explicará l'entorn, la programació T-SQL i bones práctiques per al desenvolupament de bases de dades orientades a objectes. Dijous 17 de febrer 2010 de 10:00 a 14:00 - Per confirmar S'está organitzant una jornada juntament amb empreses colaboradores.Us informem més endavant.
Dijous 10 de Març de 2010 de 12:00 a 14:00h - Laboratori L5, Aula -1.01 EPS
ASP.NET: Introducció a la programació web amb contingut dinámic amb .net, jQuery, JS i CSS.
Dijous 14 d'Abril de 2010 de 12:00 a 14:00h - Laboratori L5, Aula -1.01 EPS
Eines de modelatge gráfic en expresió, Sketchflow amb el llenguatge de marques XAML per a Silverlight, WPF i Windows Phone 7.
Entreu en l'enllaç, i entra les teves dades d'estudiant de la UdL!
Per obtindre el crèdit s'ha de assistir a tots els tallers (80% de les hores) i registrar-se abans del 27 d'octubre. Si esteu interessats en assitir a un o varis tallers i no t'has registrat també podràs accedir però no obtindràs el crèdit de lliure elecció.
Totes les classes seran en format laboratori per tal de veure la part teòrica però sobretot, practicar. Els materials dels cursos són en format web i també imprès, a més, us donaran accés a tot el software de Microsoft de forma gratuïta i amb llicencia per a professional si no la teniu.
Per aclarir qualsevol dubte restem a la vostra disposició en l'apartat de contacte de la web o al consell de l'estudiantat de l'EPS (despatx 0.06)