Tests d'autodiagnosi del Curs Zero de Matemàtiques i Física per a l'Enginyeria

Informació de l'esdeveniment
Inici:

capcelera curs zero

Els estudiants de nou ingrés podran realitzar un test d'autodiagnosi, per avaluar el seu nivell amb els següents test:

TEST D'AUTODIGNOSI MATEMÀTIQUES

MATERIALS DE MATEMÀTIQUES PEL CURS

.

TEST D'AUTODIAGNOSI DE FÍSICA

MATERIALS DE FÍSICA PEL CURS

- Cinemàtica

- Magnituds i Unitats

- Problemes Magnitud i Unitats

.

Les assignatures de matemàtiques i física estan presents en totes les titulacions d'enginyeria i arquitectura tècnica. Són assignatures, que pel seu caràcter fonamental i transversal, són imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades. En l'actualitat,  l'accés dels estudiants de nou ingrés als estudis de grau és molt divers, i per aquest motiu els nivells de  coneixements bàsics en matemàtiques i física són ben diferents.

Així doncs, l'objectiu principal del curs és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques i física ja presentats en el Batxillerat, per tal d'igualar els nivells de coneixement en aquests àmbits i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures de matemàtiques i física de primer curs de les titulacions de grau de l'Escola Politècnica Superior (EPS): Arquitectura Tècnica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

El curs s'imparteix durant 45 hores (4,5 crèdits ECTS) durant els mesos de juliol i setembre (del 21 al 30 de juliol, i del 2 al 10 de setembre de 2014). El curs s'organitza en sessions diàries de 3 hores (de 10:00h a 13:00h) i es desenvoluparà a l'aula 0.05 de l'EPS.
.