Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Bachelor of Global Business Engineering

 Descarregar Pdf

Presentació

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de la Universitat de Lleida d’assolir aquesta segona titulació reforçant els seus coneixements de gestió d’una empresa i també d’idiomes, ja que hauran d’aprendre Danès així també com acreditar un nivell d’anglès C1 en el moment de triar aquesta possibilitat.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Enginyeria Informàtica que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació (i acreditar el nivell C1 d’anglès necessari) que ofereix l’oportunitat d’estudiar 1,5 anys (3 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució.

Institucions participants

Logo nou eps

Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

Jaume II, 69
25001 - Lleida, Catalunya  Espanya
Tel: (+34) 973 702 700  Fax: (+34) 973 702 702   
reviews-about-VIA-University-College-VIA-logo

VIA University College

Chr. M. Oestergaarrds Vej 4
DK - 8700 Horsens Denmark
Tel. (+54) 87 554 000

Administració de la doble titulació

Els contactes principals respecte del grau doble són:

 

EPS-UdL: Cristian Solé Cutrona (vicedirector@eps.udl.cat)

Sots-director i coordinador de Relacions Internacionals de l’Escola Politècnica Superior.


VIA UC: Randi Warncke Nissen (rwn@via.dk)

Civil Engineering Program. Senior Lecturer and Head of International Affairs

Itineraris a cursar

Suport als estudiants acollits a l'intercanvi

Els estudiats que s'acolliran al programa de mobilitat (Erasmus+) es regiran pels criteris que marca el Programa i l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL.

Els graduats que vulguin cursar la Doble Titulació s'han d'adreçar directament a VIA UC i cercar informació a l'apartat de Transfer Student  de la pròpia universitat danesa.

Drets i deures dels estudiants

Durant el període d’intercanvi, els estudiants gaudiran dels mateixos drets i deures que tenen els altres estudiants de mobilitat. Els estudiants, durant la seva estada en la universitat d’acollida, realitzaran totes les proves d’avaluació de les assignatures que s’hagin matriculat en la universitat d’acollida, d’acord als requeriments d’avaluació de les respectives assignatures.

Emissió i lliurament de títols

La institució d’acollida emetrà el títol en qüestió quan hagi rebut tota la documentació de la institució d’origen demostrant que els estudiants en qüestió han superat totes les assignatures fixades pel pla d’estudis de la institució d’origen (240 ECTS), i els estudiants han superat tots els cursos en la universitat d’acollida. Els títols seran entregats personalment als estudiants en la institució d’acollida, i les còpies seran enviades a la institució d’origen.

En el cas del títol espanyol, els estudiants danesos seran informats que hauran de pagar la taxa fixada pel Govern Espanyol per emetre el certificat.

   Darrera modificació: