Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Energy and Environmental Engineering

 Descarregar Pdf

Presentació

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir aquesta segona titulació reforçant i complementant el seu perfil acadèmic i professional del món de l’energia i medi ambient (per als estudiants de la UdL que vagin a Finlàndia) capacitant-los per a afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com consolidar l’Anglès que es transforma en llengua d’ús diari tant en la seva vida quotidiana com acadèmica.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació (i acreditar el nivell B2 d’anglès necessari), que ofereix l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució.

Institucions participants

Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

Jaume II, 69 25001 - Lleida, Catalunya  Espanya 

Tel: (+34) 973 702 700  Fax: (+34) 973 702 702   

direccio@eps.udl.cat

Novia University of applied Sciences (Novia UAS)

Wolffskavägen, 33

65200 Vaasa Finland

Tel. (+358) 63285000

Administració de la Doble Titulació

Els contactes principals respecte del grau doble són: 

 

EPS-UdL: Cristian Solé Cutrona (vicedirector@eps.udl.cat)

Sots-director i coordinador de Relacions Internacionals de l’Escola Politècnica Superior.


NOVIA UAS: Charlotta Risku (charlotta.risku@novia.fi)

Head of Program of Energy and Environmental Engineering

Itineraris a cursar

La universitat d'origen reconeixerà els estudis cursats a la universitat d'acollida en el context dels programes de mobilitat acadèmica per tal que d’obtenir el títol corresponent.

De Novia UAS a la UdL (Estudiants d'Energia i Medi Ambient Enginyeria en Enginyeria Mecànica)

Per tal d'obtenir el títol espanyol de la UdL, l'estudiant haurà d'accedir a la UdL per mitjà del reconeixement d'estudis previs realitzats a l'estranger i haurà de completar un mínim de 60 ECTS de la UdL per obtenir el títol d'Enginyer Mecànic amb la finalitat d'obtenir una quantitat total de 240 ECTS

De la UdL a Novia UAS (Estudiants d'Enginyeria Mecànica d'Enginyeria Energètica i Ambiental)

Per obtenir la Llicenciatura finlandesa d'Enginyeria del programa de grau en Energia i Medi Ambient Enginyeria de Núvia UAS, l'estudiant ha d'assistir i aprovar 240 crèdits ECTS, dels quals, almenys 60 crèdits ECTS, hauran de cursar-se a Novia UAS (45 crèdits d'estudis professionals i 15 crèdits de tesi)

Un cop l'estudiant hagi aprovat els crèdits (segons l'acord) en la institució amfitriona, aquests seran reconeguts automàticament en la transcripció de l'estudiant en la institució d'origen, i són vàlids per obtenir l’estudi de grau segons els reglaments corresponents.

Suport als estudiants acollits a l'intercanvi

Els estudiats que s'acolliran al programa de mobilitat (Erasmus+) es regiran pels criteris que marca el Programa i l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL.

Drets i deures dels estudiants

Durant el període d’intercanvi, els estudiants gaudiran dels mateixos drets i deures que tenen els altres estudiants de mobilitat. Els estudiants, durant la seva estada en la universitat d’acollida, realitzaran totes les proves d’avaluació de les assignatures que s’hagin matriculat en la universitat d’acollida, d’acord als requeriments d’avaluació de les respectives assignatures.

Emissió i lliurament de títols

Com a institució d'acollida, cada universitat expedirà el diploma corresponent quan l'estudiant hagi aprovat tots els crèdits establerts en el pla d'estudis de la institució amfitriona, i sempre d'acord amb la normativa vigent en el moment d'obtenir el grau al país corresponent.

Cada universitat expedirà el diploma corresponent un cop rebut, de la institució d'acollida, tota la documentació relacionada amb el programa de mobilitat que demostra que els estudiants han completat tots els cursos a la universitat de destinació i tots els temes que figuren en el pla d'estudis de la institució d'origen, sempre d'acord amb la normativa vigent en el moment d'obtenir el grau al país corresponent.

Els diplomes es lliuraran personalment als estudiants de la institució d'acollida arran de la legislació vigent. Les còpies seran enviades a la institució d'origen. En el cas del títol espanyol, els estudiants finlandesos seran informats que hauran de pagar un impost addicional per emetre el certificat . Aquest impost es paga també pels estudiants espanyols ja que el diploma és expedit pel Ministeri d'Educació espanyol.

   Darrera modificació: