Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Energy and Environmental Engineering

 Descarregar Pdf

Presentació

Aquesta proposta de doble titulació és atorgar els estudiants d'ambdues institucions el Grau d'Enginyeria (Novia UAS) i el Grau en Enginyeria Mecànica (UdL). Tots dos graus es complementen i obren noves possibilitats que el mercat laboral, donant a ells una àmplia i un fons més complet.

Per poder participar en el programa, l'estudiant ha d'haver superat almenys 150 crèdits ECTS en el centre d'origen i ha de completar un mínim d'estudis que equival a 60 crèdits ECTS del pla d'estudis de la institució sòcia i posseir un mínim de B2 a Anglès en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Així que els estudiants que participen de les dues institucions tindran l'oportunitat d'estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o dos semestres) a l'altra institució, seleccionar els cursos d'acord amb l'acord i rebre un diploma de cada institució.

Institucions participants

Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

Jaume II, 69 25001 - Lleida, Catalunya  Espanya 

Tel: (+34) 973 702 700  Fax: (+34) 973 702 702   

direccio@eps.udl.cat

Novia University of applied Sciences (Novia UAS)

Wolffskavägen, 33

65200 Vaasa Finland

Tel. (+358) 63285000

Administració de la Doble Titulació

Els contactes principals respecte del grau doble són: 

 

EPS-UdL: Cristian Solé Cutrona (vicedirector@eps.udl.cat)

Sots-director i coordinador de Relacions Internacionals de l’Escola Politècnica Superior.


NOVIA UAS: Charlotta Risku (charlotta.risku@novia.fi)

Head of Program of Energy and Environmental Engineering

Itineraris a cursar

La universitat d'origen reconeixerà els estudis cursats a la universitat d'acollida en el context dels programes de mobilitat acadèmica per tal que d’obtenir el títol corresponent.

De Novia UAS a la UdL (Estudiants d'Energia i Medi Ambient Enginyeria en Enginyeria Mecànica)

Per tal d'obtenir el títol espanyol de la UdL, l'estudiant haurà d'accedir a la UdL per mitjà del reconeixement d'estudis previs realitzats a l'estranger i haurà de completar un mínim de 60 ECTS de la UdL per obtenir el títol d'Enginyer Mecànic amb la finalitat d'obtenir una quantitat total de 240 ECTS

De la UdL a Novia UAS (Estudiants d'Enginyeria Mecànica d'Enginyeria Energètica i Ambiental)

Per obtenir la Llicenciatura finlandesa d'Enginyeria del programa de grau en Energia i Medi Ambient Enginyeria de Núvia UAS, l'estudiant ha d'assistir i aprovar 240 crèdits ECTS, dels quals, almenys 60 crèdits ECTS, hauran de cursar-se a Novia UAS (45 crèdits d'estudis professionals i 15 crèdits de tesi)

Un cop l'estudiant hagi aprovat els crèdits (segons l'acord) en la institució amfitriona, aquests seran reconeguts automàticament en la transcripció de l'estudiant en la institució d'origen, i són vàlids per obtenir l’estudi de grau segons els reglaments corresponents.

Suport als estudiants acollits a l'intercanvi

Els estudiats que s'acolliran al programa de mobilitat (Erasmus+) es regiran pels criteris que marca el Programa i l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL.

Drets i deures dels estudiants

Durant el període d’intercanvi, els estudiants gaudiran dels mateixos drets i deures que tenen els altres estudiants de mobilitat. Els estudiants, durant la seva estada en la universitat d’acollida, realitzaran totes les proves d’avaluació de les assignatures que s’hagin matriculat en la universitat d’acollida, d’acord als requeriments d’avaluació de les respectives assignatures.

Emissió i lliurament de títols

Com a institució d'acollida, cada universitat expedirà el diploma corresponent quan l'estudiant hagi aprovat tots els crèdits establerts en el pla d'estudis de la institució amfitriona, i sempre d'acord amb la normativa vigent en el moment d'obtenir el grau al país corresponent.

Cada universitat expedirà el diploma corresponent un cop rebut, de la institució d'acollida, tota la documentació relacionada amb el programa de mobilitat que demostra que els estudiants han completat tots els cursos a la universitat de destinació i tots els temes que figuren en el pla d'estudis de la institució d'origen, sempre d'acord amb la normativa vigent en el moment d'obtenir el grau al país corresponent.

Els diplomes es lliuraran personalment als estudiants de la institució d'acollida arran de la legislació vigent. Les còpies seran enviades a la institució d'origen. En el cas del títol espanyol, els estudiants finlandesos seran informats que hauran de pagar un impost addicional per emetre el certificat . Aquest impost es paga també pels estudiants espanyols ja que el diploma és expedit pel Ministeri d'Educació espanyol.

   Darrera modificació: