Doctorat

 Descarregar Pdf

L'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida que es constitueix com a centre d'educació superior amb la missió d'organitzar les activitats acadèmiques i administratives al voltant dels estudis de doctorat, de manera que es garanteixi la qualitat de l'oferta acadèmica i l'eficàcia en la gestió per al foment de l'excel·lència en la recerca, així com la col·laboració interuniversitària i amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats d'R + d + I públics i privats, nacionals i estrangers, d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial Decret 99/2011.

L'Escola de Doctorat organitza el conjunt d'activitats que condueixen a l'adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol de doctor dins dels programes de doctorat.

El Programa de doctorat al que es vinculen les titulacions de l'EPS es el d'Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Recull cronològic de les Tesis Doctorals de l'Escola Politècnica Superior

2019

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2019

 

14/10/2019  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Energy efficient active cooling in advanced microelectronic systems

Autor /Autora / author: Montserrat Vilarrubí Porta

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Jérôme Barrau - Dr. Joan Ignasi Rosell Urrutia

[Repositori TDX]


 

10/10/2019  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Generalizations of assignment games and information market games

Autor /Autora / author: Saadia El Obadi

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Sílvia Miquel Fernández

[Repositori TDX]


 

01/04/2019  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Improving de quality of life of older adults and people with reduced mobility through an Assistant Personal Robot

Autor /Autora / author: Eduard Clotet Bellmunt

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Jordi Palacin Roca

[Repositori TDX]


 

29/03/2019  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Cloud systems and HPC as a service of agroindustry

Autor /Autora / author: Jordi Mateo Fornés

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Lluís Miquel Pla Aragonès - Dr. Francesc Xavier Solsona Tehàs

[Repositori TDX]


 

29/03/2019  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Design, Construction and Characterization of Holographic Optical Elements for Building-Integrated Concentrating Photovoltaics

Autor /Autora / author: Júlia Marín Sáez

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Daniel Chemisana Villegas,  UdL  - Dr. Jesús Atencia Carrizo, Unizar

[Repositori TDX]

 

 

2018

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2018

 

14/12/2018  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Technological requirements in latent heat thermal energy storage systems: Study of the partial load operating conditions and the dynamic melting enhancement technique

Autor /Autora / author: Jaume Gasia Mercè

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra / Dr. Steven Tay Nguan Hwee

[Repositori TDX]


 

23/11/2018  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Estudio experimental sobre el proceso de diseño, formulación y fabricación en fase inversa de emulsiones concentradas monomodales y bimodales de betún en agua

Autor /Autora / author: Nuria Querol Solà

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Camila Barreneche Guerisoli - Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

[Repositori TDX]


 

14/09/2018  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Algebraic Curves and Cryptographic Protocols for the e-society

Autor /Autora / author: Ricard Josep Garra Oronich

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Josep Maria Miret Biosca

[Repositori TDX]


 

03/09/2018  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Dielectric solar concentrators for building integration of hybrid photovoltaic-thermal systems

Autor /Autora / author: Alberto Riverola Lacasta

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Daniel Chemisana Villegas

[Repositori TDX]


 

27/07/2018  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: High-speed PCA-based identification of banknotes

Autor /Autora / author: Marc González Capdevila

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Francisco Clarià Sancho - Dr. Francesc Sebé Feixas

[Repositori TDX]


 

20/07/2018  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Novel Consistency-based Approaches for Dealing with large-scale Multiple Sequence Alignments

Autor /Autora / author: Jordi Francesc Lladós Segura

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Fernando Cores Pardo - Dr. Fernando Guirado Fernández

[Repositori TDX]


 

18/07/2018  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Tourism Surveying from Social Media: The Validity of User-Generated Content (UGC) for the Characterization of Lodging Rankings

Autor /Autora / author: Eva Martín Fuentes

Direcció /Dirección / Direction: Dr. César Fernández Camon

[Repositori TDX]


 

16/03/2018  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Feasibility of Homomorphic Talling Electronic Voting Schemes

Autor /Autora / author: Víctor Mateu Meseguer

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Magda Valls Marsal

[Repositori TDX]


 

15/01/2018  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Meta-Heuristics for Scheduling in Cluster Federated Environments

Autor /Autora / author: Eloi Gabaldon Ponsa

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Fernando Guirado Fernández - Dr. Josep Lluís Lérida Monsó

[Repositori TDX]

2017

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2017

 

 

20/12/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Emmagatzematge d’energia tèrmica d’alta temperatura per aplicacions de fred solar i centrals termosolars

Autor /Autora / author: Gerard Peiró Bell-lloch

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

[Repositori TDX]


 

24/11/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Simulation-based optimization of thermal energy storage (TES) materials for building and industry applications

Autor /Autora / author: Saffari Tabalvandani, Mohammad

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra, UdL - Dr. Alvaro De Gracia Cuesta, URV

[Repositori TDX]


 

23/11/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Improvement of building energy efficiency with radiant walls

Autor /Autora / author: Joaquim Romaní Picas

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra, UdL - Dr. Alvaro De Gracia Cuesta, URV

[Repositori TDX]


 

17/11/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Dynamic Performance Assessment of Multidimensional Heat Transfer in Buildings

Autor /Autora / author: Roberto Garay Martínez

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Daniel Chemisana Villegas

[Repositori TDX]


 

26/09/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Privacy-preserving protocols for the e-society 

Autor /Autora / author: Núria Busom Figueres

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Magda Valls Marsal i Dr. Francesc Sebé Feixas

[Repositori TDX]


 

22/09/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Contribuciones a la cardinalidad de curvas elípticas y a los volcanes de isogenias

Autor /Autora / author: Javier Valera Martín

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Mireille Fouquet (Université Paris Diderot) i Dr. Josep M. Miret Biosca

[Repositori TDX]


 

30/06/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Improvement of the implementation of an Assistant Personal Robot

Autor /Autora / author: Javier Moreno Blanc

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Jordi Casanovas Salas i Dr. Jordi Palacín Roca

[Repositori TDX]


 

07/06/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Optimization of Display-Wall Aware Applications on Cluster Based Systems

Autor /Autora / author: Ismael Arroyo Campos

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Francesc Giné de Sola i Dra. Concepció Roig Mateu

[Repositori TDX]


 

29/03/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Contribution to the center and integrability problems in planar vector fields

Autor /Autora / author: Xavier Miquel Santallusia Esvert

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Jaume Giné Mesa i Dra. Maite Grau Montaña

[Repositori TDX]


 

09/02/2017  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Application of autonomous mobile platforms for environmental supervision and gas leakage localization

Autor /Autora / author: Daniel Martínez Lacasa

Direcció /Dirección / Direction: Dr. Jordi Palacín Roca

[Repositori TDX]

2016

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2016

 

 

19/12/2016  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Characterization, equation formulation and enhancement of phase change materials (PCM) for thermal energy storage (TES)

Autor /Autora / author: Gerard Ferrer Muñoz

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Camila Barreneche – Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

[Repositori TDX]


 

 16/12/2016  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Reduction of the energy consumption of buildings by acting in the building envelope: materials and passive construction systems

Autor /Autora / author: Susana Serrano Rodríguez

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra  -  Dra. Antonia Navarro Ezquerra

[Repositori TDX]


 13/12/2016  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Green roofs and vertical greenery systems as passive tools for energy efficiency in buildings

Autor /Autora / author: Julià Coma Arpón

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra  -  Dr. Gabriel Pérez Luque

[Repositori TDX]


 

09/11/2016  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Industrial waste heat: mapping, estimations and recovery by means of TES

Autor /Autora / author: Laia Miró Torán

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

[Repositori TDX


 

 07/10/2016  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Thermal energy storage in buildings through phase change materials (PCM) incorporation for heating and cooling purposes

Autor /Autora / author: Lídia Pilar Navarro Farré

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra – Dr. Albert Castell Casol

[Repositori TDX]


 

 02/09/2016  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Advanced thermal energy storage research in demo plants for commercial systems

Autor /Autora / author: Cristina Prieto Ríos

Direcció /Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra – Dra. Ana Inés Fernández Rena

[Repositori TDX]


 

 28/07/2016  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: SAT-based Approaches for Constraint Optimization

Autor / Autora / author: Joel Gabàs Masip

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Carlos José Ansotegui Gil

[Repositori TDX]


 

22/07/2015  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Latent heat thermal energy storage units in HVAC systems for energy management

Autor / Autora / author: Pere Moreno Argilés

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Albert Castell Casol – Dr. Cristian Solé Cutrona

[Repositori TDX]


02/02/2016   LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: The pairwise problem with High Performance Computing Systems, contextualized as a key part to solve the Multiple Sequence alignment problem

Autor / Autora/ author: Alberto Montañola Lacort

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Concepció Roig Mateu i Dr. Porfidio Hernández Budé

[Repositori TDX

2015

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2015

 

 

21/12/2015   LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: New Approaches for Electronic Voting Paradigms

Autor/Autora/author: Víctor Mateu Meseguer

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Josep M. Miret Biosca i Dr. Francesc Sebé Feixas

[Repositori TDX]


 

 11/12/2015   LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Phase change materials characterization (PCM) and thermochemical materials (TCM) development and characterization towards reactor design for thermal energy storage

Autor / Autora / author: Aran Solé Garrigós

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra i Dra. Ingrid Martorell Boada

[Repositori TDX]


10/09/2015  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Management of Cloud systems applied to eHealth

Autor / Autora / author: Jordi Vilaplana Mayoral

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Francesc Xavier Solsona Tehas – Dr. Francesc Ramon Abella Pons

[Repositori TDX]  


24/07/2015  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Desenvolupament d’equips per a la mesura d’esforços entre tractors i ormejos agrícoles per a la realització d’assajos en camp

Autor / Autora / author: Jordi Pijuan Cases

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Miquel Nogués Aymamí – Dr. Joan Roca Enrich

[Repositori TDX]  


 

07/07/2015  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Algorithms and Efficient Encodings for Argumentation Frameworks and Arithmetic  Problems

Autor / Autora / author: Francesc Josep Guitart Bravo

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Teresa Alsinet Bernadó -  Dr. Ramon Béjar Torres

[Repositori TDX]


02/07/2015  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Study of the viability of appying storage methods in conventional buildings

Autor / Autora / author: David Tricas Perramon

Direcció / Dirección / Direction: Jerôme Barrau i Joan I. Rosell

[Repositori TDX]


16/04/2015  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Accesibilidad en entornos web interactivos : Superación de las barreras digitales

Autor / Autora / author: Afra María Pascual Almenara

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Antoni Granollers Saltiveri – Dra. Mireia Ribera Turró

[Repositori TDX]

2014

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2014

 

 

02/12/2014  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Application of image processing methodologies for fruit detection and analysis

Autor / Autora / author: Davinia Font Calafell

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Jorge Palacin Roca

[Repositori TDX]


19/09/2014  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: A computational model to predict land-use and cover changes in mountain landscapes

Autor / Autora / author: Cristian Fondevilla Moreu

Direcció / Dirección / Direction: Dra. M. Àngels Colomer Cugat i Dr. Federico Fillat Estaqué

[Repositori TDX]


 

28/01/2014  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Development of computational tools to assist in the reconstruction of molecular networks

Autor / Autora / author: Ana Isabel Usié Chimenos

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Francesc Xavier Solsona Tehas -  Dr. Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves

[Repositori TDX]


22/01/2014  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Life Cycle Assessment of novel Building Integrated Concentrating Photovoltaic systems through environmental and energy evaluations

Autor / Autora / author: Karim Ali Ibrahim Menoufi

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Daniel Chemisana Villegas i Dr. Joan Ignasi Rosell Urrutia

[Repositori TDX]

2013

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2013

 

 

16/12/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Interacting with semantic web data through an automatic information architecture

Autor / Autora / author: Josep Maria Brunetti Fernández

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Roberto García

[Repositori TDX]


13/12/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: User experience methodology based on heuristics for the design and evaluation of interactive systems

Autor / Autora / author: Llúcia Masip Ardévol

Direcció / Dirección / Direction: Antoni Granollers i  Marta Oliva Solé

[Repositori TDX]


02/12/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Transmission system for an off-road multiple axle wheeled vehicle. Performance and energetic efficiency modelization

Autor / Autora / author: Martí Comellas Andrés

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Joan Roca Enrich

[Repositori TDX]


 

12/07/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Development and characterization of new materials incorporating phase change materials (PCM) for thermal energy storage (TES) applications in buildings

Autor / Autora / author: Camila Barreneche Güerisoli

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra i Dra. Ana Inés Fernández Renna

[Repositori TDX]


 

11/06/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Thermal analysis of a ventilated facade with phase change materials (PCM)

Autor / Autora / author: Alvaro de Gracia Cuesta

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra – Dr. Albert Castell Casol

[Repositori TDX]


 

17/04/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: High performance computing on biological sequence alignment

Autor / Autora / author: Miquel Orobitg Cortada

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Fernando Cores Prado – Dr. Fernando Guirado Fernández

[Repositori TDX]


 

14/03/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Thermal energy storage for high temperature solar Applications

Autor / Autora / author: Antoni Gil Pujol

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra

[Repositori TDX]


 

06/03/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Contribució a l’estudi dels grafs i digrafs propers als de Moore

Autor / Autora / author: Josep Conde Colom

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Joan A. Gimbert  Quintilla – Dr. Josep Maria Miret Biosca

[Repositori TDX]


 

26/02/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Thermal energy storage (TES) using phase change materials (PCM) for cold applications

Autor / Autora / author: Eduard Oró Prim

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra – Dr. Mohammed M. Farid

[Repositori TDX]


 

25/01/2013  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Detección de Marcas mediante Técnicas de Medida de Distancia basadas en Láser y de Imagen basadas en Intensidades de Color

Autor / Autora / author: Mercè Teixidó Cairol

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Miquel Nogués Aymamí – Dr. Jorge Palacín Roca

[Repositori TDX]

2012

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2012

 

 

14/12/2012  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Clusterización de aplicaciones paralelas para su planificación en entornos de cómputo multi-cluster

Autor / Autora / author: Héctor Blanco de Frutos

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Fernando Guirado Fernández – Dr. Josep Lluís Lérida Monsó

[Repositori TDX]


 

09/07/2012  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Quasi-Dynamic characterization of hybrid photovoltaic/thermal (PV/T) Flat-Plate collectors

Autor / Autora / author: Amrizal

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Daniel Chemisana Villegas -  Dr. Joan Ignasi Rosell Urrutia

[Repositori TDX]


 

09/07/2012  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Modelling the energy dynamics of ventilated photovoltaic facades using stochastic differential equations in a monitored test reference environment

Autor / Autora / author: Chiara Lodi

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Daniel Chemisana Villegas -  Dr. Joan Ignasi Rosell Urrutia

[Repositori TDX]


 

22/06/2012  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Encodings and Benchmarks for MaxSAT Solving

Autor / Autora / author: Maria Alba Cabiscol Teixidó

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Ramón Béjar Torres i Dr. Felip Manyà Serres

[Repositori TDX]


 

23/04/2012  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Recycling of Wastes & Thermal Energy Storage. Two different ways to improve our environament

Autor / Autora / author: Jaume Cot Gores

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Lluïsa F. Cabeza Fabra

[Repositori TDX]


 

02/03/2012  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Modelado y planificación de aplicaciones de Juegos masivos multijugador en red en entornos distribuidos

Autor / Autora / author: Ignasi Oriol Barri Vilardell

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Francesc Giné de Sola – Dra. Concepció Roig Mateu

[Repositori TDX]

2011

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2011

 

 

23/12/2011  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Aplicación de sensores de flujo óptico para el desarrollo de nuevos sistemas de medida de bajo coste

Autor / Autora / author: Marcel Tresànchez Ribes

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Jorge Palacín Roca

[Repositori TDX]


 

14/12/2011  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Material Flow Analysis of the building sector in Lleida

Autor / Autora / author: Lídia Rincón Villarreal

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra i Dr. Albert Cuchí Burgos

[Repositori TDX]


09/09/2011  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Propuesta de nuevas aplicaciones instrumentales basadas en el análisis de la información proporcionada por cámaras y sistema láser

Autor / Autora / author: Tomàs Pallejà Cabré

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Jorge Palacín Roca

[Repositori TDX]


 

08/07/2011  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Computación distribuida en entornos peer-to-peer con calidad de servicio

Autor / Autora / author: Damià Castellà Martínez

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Francesc Giné de Sola i Dr. Francesc Solsona Tehàs

[Repositori TDX]


 

30/05/2011  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Application of passive thermal energy storage in buildings using PCM and awnings

Autor / Autora / author: Pablo Arce Maldonado

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra i DR. Marc Medrano Martorell

[Repositori TDX]


 

07/03/2011  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Protocolos de seguridad para sistemas de identificación por radiofrecuencia

Autor / Autora / author: Santiago Martínez Rodríguez

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Concepció Roig Mateu - Dra. Magda Valls Marsal

[Repositori TDX]


 

04/03/2011  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Volcans d’isogènies de corbes el•líptiques: aplicacions criptogràfiques en targetes intel•ligents

Autor / Autora / author: Rosa Ana Tomàs Cuñado

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Josep M. Miret Biosca - Dr. Daniel Sadornil Renedo

[Repositori TDX]


 

25/01/2011  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Development of an incentive and scheduling mechanism for a Peer-to-Peer computing system

Autor / Autora / author: Josep Maria Rius Torrentó

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Fernando Cores Prado – Dr. Francesc Solsona Tehàs

[Repositori TDX]

2010

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2010

 

 

16/07/2010  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Una variante de sistemas P para el modelado de ecosistemas

Autor / Autora / author: Mònica Cardona Roca

Direcció / Dirección / Direction: Dra. M. Àngels Colomer Cugat

[Repositori TDX]


 

26/02/2010  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Models under uncertainly to support sow herd management in the context of pork supply chain

Autor / Autora / author: Sara Verónica Rodríguez Sánchez

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Lluís Miquel Plà Aragonés

[Repositori TDX]

2009

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2009

 

 

01/10/2009  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Disseny i optimització d'una casa bioclimàtica alpina

Autor / Autora / author: Jordi Llovera Massana

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

[Repositori TDX]


30/01/2009  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: CSP problems as algorithmic benchmarks: measures, methods and models

Autor / Autora / author: Carles Mateu Piñol

Direcció / Dirección / Direction: Dr. César Fernàndez Camon i Dr. Ramon  Béjar Torres

[Repositori TDX]


 

2009  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Analysis and implementation of thermal energy storage using phase change materials for cooling applications

Autor / Autora / author: Albert Castell Casol

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra y Dr. Marc Medrano Martorell

[Repositori TDX]


 

2009  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Use of Phase Change Materials (PCM) in combisystem for its energetic optimisation

Autor / Autora / author:Cristian Solé Cutrona

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra y Dr. Miquel Nogués Aymaní

[Repositori TDX]

2008

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2008

 

 

05/12/2008  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Discrete and continuous symmetries in planar vector fields

Autor / Autora / author: Susanna Maza Sabido

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Jaume Giné Mesa

[Repositori TDX]


 

18/07/2008  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Contribución al estudio de excentricidades en grafos dirigidos

Autor / Autora / author: Ignacio López Lorenzo

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Josep M. Miret Biosca

[Repositori TDX]


17/04/2008  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: The Jacobi identities for finite-dimensional Poisson structures: a P.D.E. based analysis of some new constructive results and solution families

Autor / Autora / author: Benito Hernández Bermejo

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Isaac A. García Rodríguez

[Repositori TDX]


 

2008  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Max-SAT Formalisms with Hard and Soft Constraints

Autor / Autora / author: Josep Argelich Romà

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Felip Manyà Serres

[Repositori TDX]


 

2008  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Use of Microencapsulated Phase Change Material in buildings

Autor / Autora / author: Cecilia Castellón Gómez 

Direcció / Dirección / Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra i Dr. Miquel Nogués Aymani 

[Repositori TDX]

 

 

2007

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2007

 

 

30/11/2007  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Infraestructura Software de soporte al desarrollo de interfaces de usuario plásticas bajo una visión dicotómica

Autor / Autora / author: Montserrat Sendín Veloso

Direcció / Dirección / Direction: Dr. César Collazos Ordóñez i Dr. Jesús Lorés Vidal

[Repositori TDX]


 

2007  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Integración de técnicas de descubrimiento de conocimiento en Bases de Datos dentro de modelos de proceso de la Ingeniería de la Usabilidad

Autor / Autora / author: María Paula González

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Toni Granollers Saltiveri

[Repositori TDX]


 

2007  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: Design and Implementation of Exact Max-SAT Solvers

Autor / Autora / author: Jordi Planes Cid

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Felip Manyà Serres i Dr. Chu Min Li 

[Repositori TDX]

2004

Lectures Tesis Doctorals a l'EPS l'any 2004

 

 

15/07/2004  LECTURA TESI / LECTURA / DEFENCE: MPIu+a. Una metodología que integra la ingeniería del software, la interacción persona-ordenador y la accesibilidad en el contexto de equipos de desarrollo multidisciplinares

Autor / Autora / author: Toni Granollers i Saltiveri

Direcció / Dirección / Direction: Dr. Jesús Lorés Vidal

[Repositori TDX]

   Darrera modificació: