Dobles Graus ADE Industrials

Graus de la Branca Industrial del campus Igualada i la UOC

 Descarregar Pdf

Doble titulació Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d’Empreses

ADE Industrial és per a enginyers industrial que vulguin tenir una formació complementària en administració i direcció d'empreses.

L'estudiant ha de cursar 222 ECTS presencials del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (UdL) i 132 ECTS online del Grau en Administració i Direcció d'Empresa (UOC) amb un total de 354 ECTS.

Amb aquesta doble titulació els estudiants rebran un perfil polivalent, tècnic i de gestió, molt valorat en l'àmbit professional.

Doble titulació Grau en Química i Grau en Administració i Direcció d’Empreses

ADE Industrial és per a enginyers industrial que vulguin tenir una formació complementària en administració i direcció d'empreses.

L'estudiant ha de cursar 234 ECTS presencials del Grau en Enginyeria Química (UdL) i 168 ECTS online del Grau en Administració i Direcció d'Empresa (UOC) amb un total de 402 ECTS.

Amb aquesta doble titulació els estudiants rebran un perfil polivalent, tècnic i de gestió, molt valorat en l'àmbit professional.

Institucions participants

Escola Politècnica Superior

Universitat de Lleida

Jaume II, 69
25001 - Lleida, Catalunya  Espanya
Tel: (+34) 973 702 700  Fax: (+34) 973 702 702   
 
 
 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Punt UOC d'Igualada

Biblioteca Central d'Igualada
Plaça de Cal Font, s/n
08700 Igualada

Telèfon: 938 049 077

pigualada@uoc.edu

 

Administració de la doble titulació

Els contactes principals respecte dels dobles graus són:

 

Doble titulació Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d’Empreses

EPS-UdL: Carla Vintró Sánchez  (carla.vintro@aegern.udl.cat) - CV


UOC: Laura Lamolla Kristiansen (llamollak@uoc.edu) - CV

Directora de programa Grau d'ADE de la UOC

 

Doble titulació Grau en Química i Grau en Administració i Direcció d’Empreses

EPS-UdL: Esther Bartolí Soler  (esther.bartoli@udl.cat) - CV


UOC: Laura Lamolla Kristiansen (llamollak@uoc.edu) - CV

Directora de programa Grau d'ADE de la UOC

Itinerari ADE Industrial: GEOIL-ADE

Doble titulació Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Els estudiants subjectes a conveni tindran dret als reconeixements que s’indiquen a continuació:

Desglossament dels crèdits en ambdues titulacions.

Pla d’estudis

Crèdits titulació

Reconeguts

Cursar

GEOIL

240

18

222

ADE

240

108

132

 

480

126

354

 

Reconeixement per UdL- Igualada

Assignatures que es reconeixen al Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (UdL- Igualada), als estudiants subjectes a aquest conveni i provinents del Grau en ADE de la UOC.

Assignatures cursades en ADE

Assignatures reconegudes en GEOIL

Nom

T

C

Nom

T

C

Introducció a l’empresa

B

6

Organització d’empreses

O

6

Persones i organitzacions

B

6

Comportament organitzacional

O

6

Direcció estratègica

O

6

Direcció estratègica

O

6

 

Reconeixements per la UOC

Assignatures que es reconeixen al Grau en ADE de la UOC, als estudiants subjectes a aquest conveni i provinents del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (UdL- Igualada).

Assignatures cursades en GEOIL

Assignatures reconegudes en ADE

Nom

T

C

Nom

T

C

Càlcul

B

6

Fonaments de matemàtiques

O

6

Àlgebra

B

6

Mètodes estadístics

B

6

Fonaments d’estadística

B

6

Direcció de la producció

O

6

Decisions tàctiques de producció

O

6

Logística

O

6

Logística

O

6

Mètodes quantitatius

O

6

Optimització

P

6

Enginyeria econòmica

O

6

Introducció a la informació financera

B

6

Màrqueting estratègic

O

6

Direcció de Màrqueting

O

6

Sistemes d’informació i distribució

O

6

Ús dels sistemes d’informació a les organitzacions

P

6

Metodologia de projectes

O

6

Gestió de projectes

P

6

Modelat, simulació i estadística aplicada

Opt

6

Estadística aplicada

O

6

Habilitats directives

Opt

6

Habilitats directives

O

6

Economia industrial i innovació

O

6

 Gestió de la innovació

P

6

Teoria de mecanismes

O

6

Minor en Tecnologies industrials

P

24

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

O

6

Expressió gràfica

O

6

Automatització industrial

O

6

Fita GEOIL

Idioma modern I: Anglès

B

6

Idioma modern II: Anglès

O

6

 

Itinerari ADE Industrial: GEQ-ADE

Doble titulació Grau en Química i Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Els estudiants subjectes a conveni tindran dret als reconeixements que s’indiquen a continuació:

Desglossament dels crèdits en ambdues titulacions.

Pla d’estudis

Crèdits titulació

Reconeguts

Cursar

GEQ

240

6

234

ADE

240

72

168

 

480

78

402

 

Reconeixement per UdL- Igualada

Assignatures que es reconeixen al Grau en Enginyeria Química (UdL- Igualada), als estudiants subjectes a aquest conveni i provinents del Grau en ADE de la UOC.

Assignatures cursades en ADE

Assignatures reconegudes en GEQ

Nom

T

C

Nom

T

C

Introducció a l’empresa

B

6

Organització d’empreses

O

6

 

Reconeixements per la UOC

Assignatures que es reconeixen al Grau en ADE de la UOC, als estudiants subjectes a aquest conveni i provinents del Grau en Enginyeria Química (UdL- Igualada).

Assignatures cursades en GEQ

Assignatures reconegudes en ADE

Nom

T

C

Nom

T

C

Càlcul

B

6

Fonaments de matemàtiques

O

6

Àlgebra

B

6

Mètodes estadístics

B

6

Fonaments d’estadística

B

6

Direcció de la producció

O

6

Decisions tàctiques de producció

O

6

Metodologia de projectes

O

6

Gestió de projectes

P

6

Modelat, simulació i estadística aplicada

P

6

Estadística aplicada

O

6

Teoria de mecanismes

O

6

Minor en Tecnologies industrials

P

24

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

O

6

Expressió gràfica

O

6

Automatització industrial

O

6

Fita GEOIL

Idioma modern I: Anglès

B

6

Idioma modern II: Anglès

O

6

 

   Darrera modificació: