Curs Zero de Química per a l'Enginyeria

 Descarregar Pdf

Fitxa del curs

TÍTOL: Curs zero de química per a l’enginyeria

DATES CURS: Del 2 al 10 de setembre de 2021

HORARI: De 15:00h a 19:00h

LLOC: Aula 03 - Campus Universitari Igualada-UdL - Av. Pla de la Massa, 8 - Igualada

Matrícula

CRÈDITS: 2,5 ECTS

PREU: 90€

LLOC: Matricula on-line  o presencialment als Serveis de Suport – Campus Universitari d’Igualada.  Av. Pla de la Massa, 8, 08700 Igualada

DATES MATRÍCULA: Del 12 al 30 de juliol de 2021

HORARI DE MATRÍCULA PRESENCIAL: De 9:00h a 13:00h

* El curs no s’oferirà si no hi ha un mínim de 15 alumnes matriculats

Objectiu

La química és la base fonamental de moltes de les assignatures que s’impartiran al llarg de la formació en els graus d’Enginyeria Química, Enginyeria en Organització Industrial i Logística, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat. Actualment, el perfil dels estudiants que accedeixen  a aquest grau és molt divers, i per tant amb coneixements bàsics de química també molts diferents.

Per això l’objectiu bàsic del curs és el de recordar i repassar els conceptes de química general, que s’han realitzat al llarg del període d’ensenyament obligatori i també durant el Batxillerat, i  pels alumnes que provenen d’algun cicle formatiu de Grau Superior. Intentant d’aquesta manera igualar els nivells de coneixement en aquesta àrea, i així garantir un seguiment adequat de les assignatures relacionades amb la branca química

A qui va adreçat?

  • Estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior, accedeixen a les titulacions de les titulacions de grau de l’EPS
  • Qualsevol estudiant de nou ingrés i vulgui reforçar els seus coneixements de química, o que no hagi cursat química durant el Batxillerat.

Els estudiants de nou ingrés podran realitzar un test d’autodiagnosi, per avaluar el seu nivell i, per tant, la conveniència de matricular-se en aquest curs.

Qui l'imparteix?

Coordinadora del curs: Dra. Esther Bartolí

Professorat del curs:

  • Mercè Solé
  • Irene Compte

Estructura i Metodologia

El curs s’imparteix durant 25 hores (2,5 crèdits ECTS) durant el mes de setembre. El curs s’organitza en 4 sessions de 4 hores i 3 sessions de 3 hores.

L’enfoc és eminentment pràctic. En cadascuna de les sessions s’abordarà un dels temes del programa, presentant primer, i breument, els coneixements teòrics bàsics, per abordar tot seguit el plantejament i resolució de problemes a l’aula (bé individualment o en grup).  

Programa

Fonaments de Química

  1. Conceptes bàsics: Massa atòmica, concepte de molècula i nombre d’Avogadro, Mol, Massa molecular, fórmules empíriques i moleculars.
  2. Formulació i nomenclatura dels compostos inorgànics i orgànics més comuns.
  3. Mescles i solucions: Classificació. Solubilitat. Unitats de concentració. Dilucions
  4. Ajust de reaccions químiques. Reaccions àcid-base i de precipitació. Ajust i equacions químiques. Reactiu limitant.

 

 

Nom
Escola Politècnica Superior - campus Igualada
Ciutat
Igualada
Adreça

Av. Pla de la Massa, 8, 08700 Igualada

   Darrera modificació: