Beques i Ajuts

 Descarregar Pdf

Beques de col·laboració UdL de caràcter específic

La UdL ofereix a l'estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris. En aquest cas tenen un caràcter específic i es vinculen a diverses activitats que es realitzen, generalment, al centre: assessorament i informació per a la matrícula, jornada de campus oberts, jornada d'acollida, jornada WWEPS Meeting, suport i atenció a alumnes amb necessitats especials, ...

  • Actualment estan obertes les següents convocatòries: (en aquests moments no hi ha cap convocatòria oberta)

 

Beques de col·laboració UdL en serveis i unitats

La UdL ofereix a l'estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis de la Universitat de Lleida: ASIC, Servei de Publicacions, Servei d'Esports, Servei de Biblioteca i Documentació, Institut de Llengües, ...

Ajuts de Promoció a l'Excel·lència als Màsters de l'EPS

L’objectiu d’aquestes beques és el de promoure la formació en Màsters Oficials per aquells estudiants de l’Escola Politècnica Superior que hagin demostrat un millor rendiment acadèmic en els seus estudis. En concret es convoca un ajut per a la promoció de l’excel·lència per cadascun dels graus que poden continuar els seus estudis en els màsters oficials impartits a l’EPS: Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Ajuts/Premis Consell Social UdL, dirigits a estudiants de màster

La universitat disposa de sistemes per a valorar l’esforç, la dedicació i el talent que demostren els estudiants per obtenir el títol de Grau i la culminació d’aquests estudis amb un Treball Final de Grau (TFG). Des del Consell Social es vol premiar aquells estudiants graduats a la UdL amb bona qualificació i un excel·lent TFG que volen continuar els estudis amb un Màster oficial a la UdL. Per aquest motiu s’atorgaran 7 premis, un per cada centre propi.

Des del Consell Social també es valoren aquells estudiants que amb dificultats varies, s’esforcen i superen els diferents reptes per assolir el títol de Grau i el TFG, però que per aquestes dificultats no poden aconseguir l’excel·lència. S’atorgarà 1 premi en aquesta categoria als que vulguin continuar amb un Màster oficials UdL, independentment del centre on s’hagi cursat el grau.

Beques d'introducció a la recerca

Aquestes beques tenen l’objectiu de promoure la iniciació en tasques de recerca a estudiants que estiguin finalitzant estudis de grau o que estiguin cursant el primer any d’un màster oficial. La beca els permet iniciar-se en la recerca vinculada amb els estudis que estiguin cursant, facilitant-los així orientació professional i investigadora per al seu futur.

Beques-salari

Aquestes beques tenen com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a estudiants amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària, que es matriculin en un grau en un centre propi de la Universitat de Lleida.

 

Beques adscrites a contractes, convenis o projectes de recerca

Són beques adscrites a contractes, convenis o projectes d’investigació per als estudiants matriculats en una titulació universitària de les universitats que formen part de l’Institut Joan Lluís Vives o els titulats universitaris que hagin obtingut el títol durant els cinc anys immediatament anteriors a la data de formalització del conveni o contracte amb la Universitat.

Beques del Ministeri d'Educació

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del regne d'Espanya.

Beques de l'AGAUR

Beques de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Beques Sicue -Sèneca

Beques DRAC

Beques de mobilitat a una universitat de la Xarxa Vives, formada per 22 universitats de 4 estats de l’arc mediterrani europeu: Andorra, Espanya, França i Itàlia.

 

Beques DRAC

 

 

Més beques

   Darrera modificació: