Convocatòria Premi Enginy

Bases de la convocatòria

El Col·legi i l'Associació d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida (CETILL) i l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) convoquen el premi al millor Treball de Final de Grau de les titulacions de Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

1. Objectius

Els objectius d'aquest premi són els següents:

 

  • Estimular la confecció de Treballs de Final de Grau d'alt nivell.
  • Donar a conèixer els projectes i nivell dels alumnes de l'EPS.
  • Reforçar els vincles i interacció de l'EPS i els seus estudiants amb les empreses de la ciutat i el seu entorn.

 

2. Participants

Poden participar en aquest premi tots els estudiants dels graus Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de l'EPS de la UdL, que hagin realitzat durant el curs anterior a la convocatòria.

 

3. Premis

S'estableix un premi dotat amb 2.000 €.

Així mateix l'alumne disposarà d'un any de Col·legiació gratuïta al Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida.

 

4. Documentació

Els estudiants que vulguin optar al premi han de presentar a la Secretaria Acadèmica del Centre, juntament amb la documentació requerida per la defensa del Treball Fi de Grau:

  • Un resum del projecte d’acord amb el model publicat a la web de l’EPS, a l’apartat de Concursos i premis.
  • Un CD que contingui una còpia del Treball en format pdf. igual que el que es demana en el moment de fer el dipòsit del Treball.

 

5. Terminis

Aquesta convocatòria restarà oberta fins a l'1 d gener de l'any posterior al curs en que s'ha defensat el Treball Final de Grau.

 

6. Jurat

El jurat estarà format per dos membres de la junta de govern del CETILL i un professor i un membre de la direcció de l'EPS que actuarà com a secretari.

El jurat es convocarà una vegada finalitzat el curs acadèmic objecte de la convocatòria.

 

7. Veredicte

El concurs es regirà d'acord amb les bases de la convocatòria.

El jurat disposarà dels resums dels Treballs de Final de Grau presentats per fer una primera selecció.

El jurat desestimarà els resums corresponents a Treballs de Final de Grau que no hagin estat avaluats i aprovats.

El jurat disposarà dels originals dels Treballs de Final de Grau seleccionats per dictar el veredicte final.

La valoració dels treballs es farà atenent als següents criteris:

  • Validesa i viabilitat del mateix
  • Nivell tecnològic i científic
  • Possibilitats d'aplicació real i/o explotació comercial
  • Estudi de costos i de viabilitat econòmica de la seva implementació i explotació
  • Col·laboració durant la confecció del projecte amb empreses del sector.

El jurat podrà declarar desert el premi.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

 

8. Difusió dels treballs

El Col·legi - Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida i l'EPS es reserven el dret de difondre els resums dels treballs que participin en el Premi Enginy.

La difusió d'aquests resums no generarà en cap cas ingressos en concepte de drets d'autor.