Currículums candidats Premi Alumni EPS 2015

Premi Alumni EPS 2015 a la Trajectòria Professional

 

Josep Fernández González

En Josep Fernández es titula l'any 2000 com a Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes a l'EPS i continua la seva formació a la Universitat de Barcelona (Enginyeria Electrònica) i a la UOC on cursa Enginyeria Informàtica. L'any 2012 obté la titulació d'Executive MBA (EAE Business School).

El 2002 inicia la seva trajectòria professional a l'empresa CEMIC (Centre d’enginyeria i microsistemes d’instrumentació i control) com a enginyer de software on participa al projecte AUTODOOR (microsystem for automotive door module).

Posteriorment s'incorpora a l'empresa Xanatel.com com a enginyer de software i posteriorment responsable de departament, responsabilitzant-se de les tasques de disseny de sistemes d'informació i dispositius per a la gestió de parcs de vehicles, localització, telemetria i seguretat, ...

El 2005 s'incorpora a l'empresa Distromel SA com a enginyer de software en tasques de gestió i desenvolupament dins el departament de I+D.

El mateix 2005 s'incorpora a l'empresa INDRA on actualment ocupa el lloc de Gerent de Projectes TI i desenvolupa tasques relacionades amb la direcció d'equips de treball (coordinació de diferents projectes desenvolupats en àrees com AAPP, Industria, Utilities, ...), relació amb clients i proveïdors i control i gestió interna de projectes (supervisió, seguiment econòmic, qualitat i planificació dels diferents projectes i de l'àrea de responsabilitat).

 

Sergio Callen

En Sergio Callen va estudiar Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) entre els anys 1999 i 2003.

Ha estat recentment guardonat als Estats Units amb el premi Mass Transit’s Top 40 Under 40 atorgat per la revista especialitzada Mass Transit Magazine en reconeixement als joves professionals menors de 40 anys per les seves contribucions i la seva capacitat d’innovació, lideratge i compromís en la indústria del transport públic.

Sergio Callen treballa actualment l’empresa Atkins a Nova York com a gerent de desenvolupament de negocis per al transport ferroviari i trànsit d’Amèrica del Nord i s’encarrega del desenvolupament de projectes de disseny conceptual i de detall, així com de la definició dels paràmetres tècnics i d’explotació i requisits (treball de la pista, del sistema aeri de contacte, material rodant, ventilació de túnels, protecció contra incendis, operacions, manteniment, sistema de control de trens, i de les comunicacions del sistema) per a diversos projectes ferroviaris clau a Amèrica del Nord.

Abans d’unir-se a Atkins, Sergio va treballar per Ardanuy on va realitzar el disseny d’enginyeria ferroviària per a trens d’alta velocitat, metro, rodalies, i els projectes de metro lleuger, incloent el d’Ottawa (Canadà), Dublín (Irlanda), el metro Línia Nord de Moscou (Rússia), entre altres.

 

Guillem Baches García

Guillem Baches va estudiar Informàtica de Gestió a la EPS. Més tard va cursar Enginyeria Superior en Informàtica a la UPC on va cursar la majoria d'assignatures relacionades en el camp d'Intel·ligència Artificial. Ha treballat durant 5 anys a l'Ajuntament de Lleida (2004-2010) com a Project Manager i a la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (2008) com expert docent. També ha col·laborat com a Professor associat en l'Assignatura de Processadors del Llenguatge (2007) a la EPS.

Guillem Baches ha estat també Campió de Catalunya d'Escacs Absolut i en categories inferiors Infantil, Cadet, Juvenil, Universitari (per la UPC) i tres cops per equips amb la Unió Gracienca d'Escacs. A més a més, ha participat dos cops en el Campionat Mundial d'Escacs Computacional disputat a Israel (2004) i Torí (2006) amb el seu motor de joc propi, anomenat FIBChess, implementat amb eines d'Intel·ligència Artificial i emprant Xarxes Neuronals per a l’aprenentatge.

Inicia la seva trajectòria com emprenedor l'any 2007 amb la xarxa social de microblocs khaces (www.khaces.com) en la que els usuaris comparteixen el que estan fent mitjançant missatges curts de 140 caràcters. Actualment la seva empresa WAYDN, ubicada a Lleida, es la que gestiona khaces i a l'hora una xarxa de blocs i microblocs de més de 50 llocs web que genera més de 3 milions de pàgines vistes mensuals. Els continguts de la xarxa de blocs de WAYDN son de temes diversos en els sectors de Ocupació (www.empleocero.com), Serveis ciutadans (www.renovarpapeles.com), Oci i Tecnologia. És també  un reconegut blogger a nivell estatal. Escriu al seu bloc personal (www.guillembaches.com) des de l'any 2006  i compta amb més de 70.000 seguidors a la xarxa social Twitter i molta activitat a les xarxes socials.

www.guillembaches.com  facebook.com/guillembaches  twitter.com/guillembaches  instagram.com/guillembaches  klout.com/guillembaches

 

Marcel López Rodríguez

En Marcel López finalitza els estudia d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió l'any 2004 i continua la seva formació a la UPC on cursa Enginyeria en Informàtica. Finalment, a la University of California-Irvine, Henry Samueli School of Engineering, cursa el 2007 el Master of Science in Electrical Engineering.

Gran part de la seva trajectòria professional la desenvolupa a l’empresa CANDELIS INC. on comença treballant de becari de desenvolupament de software d’imatge mèdica el 2007 i, un any després ja exerceix d’enginyer de software, essent elresponsable del desenvolupament de productes d’imatge mèdica.

Al 2008 ascendeix a Cap d’Enginyeria de Candelis Inc., lloc que ocupa en l’actualitat, on es el responsable de la sortida al mercat de cinc diferents productes d’imatge mèdica i està al càrrec de la gestió d’un equip de 7 enginyers, del producte (disseny, requeriments, tendències del mercat, documentació, demostracions de productes, fires nacionals i internacionals), gestió de projectes (llançament de productes, seguiment de tasques i fites, comunicació entre els equips de suport tècnic) i desenvolupament d’arquitectura de les aplicacions com a desenvolupador principal, incloent-hi projectes de ciència i d’usuari.

 

Joan Cabós Fabregat

En Joan cabós es Enginyer Tècnic Informàtic de Gestió per la UdL i Enginyer Informàtic per la UPC. Va ser professor associat de la UdL del 1996 al 1998 i posteriorment IT Manager de l'empresa Aldoc Europe NV. Paral·lelament l'any 1997 funda la seva pròpia empresa FACTORY DATA SL especialitzada en serveis de la tecnologia de la informació en el sector de la postvenda del automòbil, en especial en el desenvolupament de catàlegs electrònics i processament d'informació des de un ampli ventall de fons.

A Factory Data l'objectiu principal és el de recopilar la informació, normalitzar i posar-la a disposició dels clients a partir d'interfícies d'usuari intuïtives i alhora molt potents. Un clar exemple seria el catàleg electrònic Elecsys amb clients en més de 20 països.

 

Xavier Potau Núñez

En Xavier Potau es va titular en Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica a l’EPS l’any 2005 i el 2008 ho feu en Enginyeria Industrial per l’ETSEIAT – UPC i va cursar el Master of Research in Agro-Food Production Systems a l’ETSEA-UdL.

Inicia la seva trajectòria professional al 2007 com a promotor tecnològic a la UdL i al 2012 s'incorpora com a coordinador tècnic de projectes i planificació estratègica de recerca, innovació i transferència tecnològica al sector agrari al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimnetaria (IRTA).

Actualment treballa a TECHNOPOLIS GROUP, una consultora internacional que treballa amb governs de tot el món en temes relacionats amb la creació de coneixement i la seva aplicació pràctica a la societat.

Xavier Potau està especialitzat en l'avaluació de polítiques públiques de ciència i tecnologia, en particular en els camps de les TIC, Enginyeria, Energia, Ciències de la Vida.

 

Premi Alumni EPS 2015 a l'Emprenedoria

 

Jordi Calvís Arnó

Alumne de la 1a promoció d'Enginyeria Tècnica Industrial a l'EPS, l'any 2010 decideix muntar la seva pròpia empresa d'Enginyeria, KREUM, que neix com una empresa d'enginyeria inicialment integrada per un grup de 8 d’enginyers/eres amb experiència en el sector de la enginyeria i la consultoria.

KREUM evoluciona ràpidament dins el sector, especialitzant‐se en projectes de instal·lacions, en els que incorporem l’estalvi i la eficiència energètica. Ràpidament s’incorpora la divisió d’instal·lacions. Fa una aposta decidida per l’Estalvi i la Eficiència Energètica, i amb l'especialitzat en la redacció de: Projectes tècnics, auditories energètiques i estudis de viabilitat i Certificació energètica d’edificis, execució de Instal·lacions, disseny d’instal·lacions eficients, viables i mediambientalment sostenibles, disseny de plans d’integració d’energies renovables. (Biomassa, Foto‐tèrmiques, etc.), i disseny de plans de reducció d’emissions de CO2.

Actualment KREUM està present en el mercat dels Serveis Energètics, oferint als seus clients estudis de viabilitat i instal·lació de Plantes i Calderes de Biomassa, Energia Termo‐Solar, Fotovoltaica i autoconsum Fotovoltaic, Il·luminació industrial, vial i d’interiors, Plantes de Bio dièsel, etc. i compta amb una plantilla de 47 persones.

 

Albert Farré Viles

Arquitecte tècnic per l'Escola Politècnica Superior i Enginyer Civil per VIA University College de Dinamarca, funda al juliol de 2015 l'empresa KONTOR Enginyeria i Arquitectura, un bufet d'enginyeria i arquitectura amb l'objectiu de millorar la relació client-empresa i prosperar en l'àmbit de la construcció, tot realitzant serveis que facilitin les gestions immobiliàries amb els clients i amb capacitat de proveïr serveis integrals d'enginyeria i arquitectura per a la administració i el sector privat i/o particular.


En concret, els àmbit d'actuació més rellevants són: Taxacions / Valoracions Inmobiliàries e Rústiques, Cèdul·la d'habitabilitat, Certificacions Energètiques, Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE's), Pèrit Judicial, Llicències d'Activitats, Rehabilitacions, etcètera. Tot i la "joventud" de l'empresa, ha aconseguit col·laboracions destacades com per exemple: PROGEST ENGINYERIA S.L., KRATA S.A., CBRE Real State S.A., EUROVAL VALORACIONES, IBERTASA, AGUIRRE NEWMAN, UVE VALORACIONES, TECNITASA, SERVIHÀBITAT o REDIS GESTIÓ.

 

Jose Luis Pociello

José Luis Pociello es va titular en Enginyeria Informàtica de Gestió a l'Escola Politècnica Superior l'any 1996.

Un cop titulat va iniciar la seva trajectòria professional a l'empresa INSON SA - TERCODER SA on va treballar fins al 2005. INSON SA, es propietaria de la marca DIANDEL i, a nivell nacional, poseeix les tendes agrupades sota l'ensenya SONY GALLERY amb 24 establiments ubicats a les principals províncies espanyoles dedicats a la venda d'electrodomèstics, informàtica, telefonia, noves tecnologies,videojocs i música. José Luis  era el Director de Compres de totes les gammes de negoci excepte la d'electrodomèstics.

Del 2005 al 2011 va exercir de Director Comercial a l'empresa EneaGames SL, majorista de consoles, videojocs i accessoris que realitza outsourcing d'aquest negoci amb minoristes del sector dels electrodomèstics, on la innovació i el servei, són les dues premisses principals per a una màxima rendibilitat.

Posteriorment i des de el 2007 compigina aquesta feina amb la de Director Executiu a Soluzion Digital - Central de Compras de Distribuidores de Informática on encara hi treballa. Soluzion Digital és la Central de Compres i Serveis d'Informàtica mes Innovadora del mercat i s'encarrega d'agrupar minoristes del sector de la informàtica per coordinar i agrupar accions que els permetin obtenir avantatges competitius.

Finalment, des de l'octubre de 2013 i fins a l'actualitat compagina la seva tasca a Soluzion Digital amb el càrrec de Director Executiu a l'empresa Zbitt - Comercios de Informática y Nuevas Tecnologias. La Cadena de Comerços Zbitt, és una cadena de comerços d'Informàtica i Noves Tecnologies, amb presència en pràcticament totes les províncies d'Espanya, amb clares aspiracions a convertir-se en la cadena nacional d'aquest tipus en nombre de comerços.

 

Frederic Lorente Mesa

Estudiant d’Arquitectura Tècnica a l’EPS, es titulà l’any 2009.

Fundador de l'empresa FL_ESTUDI, un despatx d’arquitectura tècnica que inicia la seva activitat l’any 2010, enmig d’un paradigma post crisi de la construcció que empeny a una recol·locació de la figura de l’arquitecte tècnic envers l’escenari previ.

L’estudi es crea amb voluntat de donar un servei proper basat en quatre premisses que formen els fonaments d’una ideologia de construcció:

- La base tècnica, per aconseguir solucions vàlides i compatibles a nivell constructiu

- La base humana, per pensar sempre que treballem al servei de les persones

- La base econòmica, per l’assessorament en els límits de despesa en funció de l’abast de la intervenció sempre que sigui possible

- La sostenibilitat, per la voluntat de solucionar els problemes amb la menor incidència ambiental i energètica possible.

Des de l’inici de l’activitat s’han desenvolupat intervencions de diferent tipus basades en direccions d’obra, projectes de rehabilitació, estudis de viabilitat tècnica i econòmica, redacció d’informes, elaboració de plans d’autoprotecció,… tot establint una cartera de clients i continuïtat en els treballs que han fet possible la idea empresarial en els termes en què va ser concebuda amb el pas del temps fins al dia d’avui.

 

Sergio Luaces Ruiz

Co-fundador i CTO de BLACKPIER, empresa que es dedica a la venta online de roba a mida per home, fruit de la idea de quatre joves emprenedors.

Blackpier reinventa el concepte de sastreria tradicional servint-se de les noves tecnologies. Es una sastreria virtual que va començar el seu camí el 2012. Amb seu a Lleida i oficina logística a Xangai, la marca ha aconseguit que el seu innovador concepte de confecció de vestits, camises i pantalons d'home a mida traspassi fronteres, operant en l'actualitat en països com Espanya, Regne Unit, Itàlia, França i Rússia, tenint previst en un futur donar el salt als Estats Units.

Com a CTO de l’empresa, entre les seves responsabilitats estarien les de supervisar les noves tecnologies i avaluar el seu potencial per convertir-se en nous productes o serveis, supervisar la selecció de projectes de recerca per assegurar-se que van a afegir valor a l'empresa, o proporcionen avaluació tècniques de cara a possibles fusions i adquisicions.

L’empresa lleidatana Blackpier  va aconseguir l'any 2015 l’accesit a la segona edició del premi Smart People with Smart Ideas concedit per l’Ajuntament de Lleida.

 

Rubén Lotina García

En Rubén Lotina es titula d'Enginyeria Tècnica en nformàtica de Sistemes a l'EPS (2003-04) i en finalitzar els estudis decideix emigrar als Estats Units on, els primers cinc anys, comença a treballar per grans marques i startups coma a desenvolupador i consultor web.

Al 2009 decideix crear el seu propi projecte online MEMONDO NETWORK, una xarxa de webs d'entreteniment que ha aconseguit arribar a tots els adolescents i joves de parla hispana residents als EEUU, aconseguint més de 3,8 milions de visites diàries.

Actualment Memondo Network s’estén en una xarxa de 12 webs i dona feina a 15 persones. L'empresa s'ha instal·lata Barcelona i treballa amb grans grups del sector de la comunicació com el Grup Godó, Endemol i Planeta.