Premi Edifica 2010

PREMI EDIFICA 2012

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Lleida i Escola Politècnica Superior

Reunits els membres del jurat el dia 10 de desembre de 2010 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi Edifica, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:

"Treball de rehabilitació i condicionament d'un edifici a la Pobleta de Bellveí com a establiment de turisme rural"

Alumne: Frederic Lorente Mesa
Direcció: Josep Coll i Miró

Jurat:
Sra. Montse Plensa Cerés, representant del CAATEELL
Sr. Rafael Nadal Castellví, representant del CAATEELL
Sr. Ferran Badia Pascual, representant de l'EPS
Sr. Gabriel Pérez Luque, representant de l'EPS