Premi Edifica 2015

Reunits els membres del jurat el dia 3 de desembre de 2015, per decidir el Treball de Fi de Grau guanyador del Premi Edifica 2015, s'ha acordat concedir el primer premi al següent treball:

"Rehabilitación integral de un bloque de viviendas de los años 60 en Alcañiz (teruel)", realitzat per ELENA OLACIA BELLOSTA, sota la direcció del professor José R. Castro Chicot.

El premi Edifica 2015 es dota amb un premi de 500€ en Visat d'intervencions professional al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació i 2 anys de quota de col·legiació gratuïta.

 

Així mateix, també s'ha decidit atorgar un accèssit al treball:

"Adecuación de corral de ganado en Cretas como establecimiento de turismo rural: Conservación y Rehabilitación", realitzat per RAFAEL BAÑOLAS TAFALLA, sota la direcció del professor Xavier Rodríguez Padilla.

L'accèssit al Premi Edifica 2015 es dota amb 1 any de col·legiació gratuïta.