Cranfield University

cranfield university logohttp://www.cranfield.ac.uk/


Adreça:
 
College Rd, Cranfield, Bedford MK43 0AL  (Regne Unit)
Telèfon:  + (44) 1234 750111
Places: 3
Durada (mesos): 11
Observacions:  Places de màster vinculades al prgrama de doble titulació amb Cranfield (Cal consultar amb el coordinador de mobillitat de l'EPS, Cristian Solé csole@diei.udl.cat).
Cal acreditar coneixements d'angles amb un certificat internacional.
Dades bàsiques: La Universitat de Cranfield és una universitat  britànica basada en la investigació universitària i organitzada en dos campus. El campus principal està a Cranfield (Bedfordshire) i el segon és l'Acadèmia de Defensa del Regne Unit a Shrivenham (Oxfordshire). El campus principal és únic al Regne Unit per tenir un aeroport operacional (Aeroport Cranfield) al costat del campus principal. Les instal·lacions de l'aeroport són utilitzades pels propis avions de la Universitat de Cranfield al curs de l'ensenyament aeroespacial i d'investigació.
La universitat va ser fundada el 1946 com l'Escola d'Aeronàutica, a l'antiga base de la Força Aèria Reial de la Royal Air Force Cranfield, que va obrir les portes el 1937.
L'Institut de Tecnologia de Cranfield va ser incorporat el 1969, donant a la institució els seus propis poders que atorguen títols. El 1993 una carta reial va canviar el nom de la institució a la Universitat de Cranfield.
El treball de la Universitat de Cranfield es lliura principalment a través de quatre escoles que funcionen en els segënts àmbits:
  • L'Escola de Ciències Aplicades (SAS) que  és reconeguda mundialment pel seu enfocament multidisciplinari per a la investigació i l'ensenyament en relació amb la ciència del medi ambient i la tecnologia. Està considerada com una de les cinc millors universitats de recerca intensiva al Regne Unit gràcies al seu enfocament en la investigació fonamental i les seves aplicacions per satisfer les necessitats de la indústria i la societat.
  • Cranfield Defensa i Seguretat ( CDS ) proporciona oportunitats educatives úniques dels sectors de defensa i seguretat de les organitzacions del sector públic i privat .La Univeristat de Cranfield es el proveïdor Acadèmic per al Ministeri de Defensa del Regne Unit per a tots els estudis de postgrau a l'Acadèmia de Defensa del Col·legi de Gestió i Tecnologia i la formació en enginyeria.
  • La Facultat d'Enginyeria és un dels majors proveïdors d'enginyeria de l'educació, la investigació i el suport tecnològic als sectors industrials clau de l'economia global del Regne Unit, en múltiples sectors com l'aeroespacial, l'automoció, la defensa, l'energia, la salut i altres sectors d'enginyeria crucials d'importància nacional i internacional. L'enfocament de l'Escola d'Enginyeria és veritablement internacional, amb estudiants i clients de tot el món i una reputació de renom mundial pel seu enfocament pràctic i aplicat a la investigació i la docència de postgrau.
  • Cranfield School of Management és una de les escoles de negocis més antigues i de més prestigi al Regne Unit.
A més, Cranfield és la llar de diversos instituts externs, el treball dels quals, està estretament alineat amb la universitat.


Boto Mobilitat  Capçelera


Encara no disposem d'aquesta informacióCranfield